معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
تاریخ: 1395/12/15 تعداد بازدید: 16
معدوم شدن5 تن مواد غذايي نامناسب از اول اسفند در مازندران
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت:در طرح سلامت نوروزي كه از اول اسفندماه آغاز شده بالغ بر5تن موادغذايي نامناسب در مازندران معدوم شد.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران خبر داد:

معدوم شدن5 تن مواد غذايي نامناسب از اول اسفند در مازندران

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران:

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت:در طرح سلامت نوروزي كه از اول اسفندماه آغاز شده بالغ بر5تن موادغذايي نامناسب در مازندران معدوم شد.

محسن اعرابي گفت:طرح سلامت نوروزي به منطور تشديد نطارتهاي بهداشتي هدفمندبر فعاليت مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي،تفريحي،توريستي در اسنتانهاي مختلف در ايام نوروز برگزار مي شود.

وي تصريح كرد:كارشناسان و بازرسان بهداشت ازاول اسفند تا15فروردين در60 اكيپ در خارج ازساعات اداري تاحدود ساعت22در كيپ هي دونفذه به نظرت در حوزه هاي موادغذايي و اماكن عمومي مي پردازند.

اعرابي خاطرنشان كرد:200اكيپ دونفره نيز تا15فرودين در ساعات اداري كار نظارت از جاهاي مختلف در شهرستانها را به عهده دارند.

وي يادآورشد:در هر شهرستان يك مسئول در واحد بهداشت محيط همه مسائل و مشكلات را رصد كرده و شكايات را دريافت و پيگيري مي كنند.

معاون بهداشتي دانشكده علوم پزشكي مازندران با اشاره به اينكه  امسال اكيپ هاي ضربت از تجهيزات پيشرفته تري استفاده خواند كرد تصريح كرد:اكيپ هاي ضربت مجهز به تجهيزاتي اند كه روغن،مقدار ph،نمك را در مواد غذايي در محل اندازه گيري مي كند كه مشخص شود موادغذايي طبق استاندارد طبخ شده است يا نه

اعرابي از معدوم كردن بالغ بر5تن موادغذايي نامناسب در مازندران خبر داد و گفت:از اول اسفند تا به امروز 5تن مواد غدايي نامناسب معدوم و بالغ بر65امكنه نامناسب تعطيل شده است.

وي افزود:80امكنه نيز به دادگه معرفي شده اند.

معاون بهداشتي دانشكده علوم پزشكي مازندران با اشاره به اين نكته كه  تمامي اين نظارتها به دليل اين است كه مسافران تعطيلات خوبي را پشت سربگذارند يادآورشد:مسافران مي توانند با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتي با شماره190تماس حاصل كنند و شكايات خودرا مطرح كرده و پس از24-48ساعت بسته به نوع بحراني بودن موضوع شكايات بررسي خواهد

به منظور ايام تعطيلات نوروزي و جهت كسب آمادگي براي استقبال از مسافرين نوروزي و به هدف تشديد نظارتهاي بهداشتي هدفمند بر فعاليت مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي و تفريحي و توريستي و شروع برنامه بسيج سلامت نوروزي سال 1396 (1/12/95 لغايت 15/1/96) مانوري با حضور بيش از 10 اكيپ بازرسي با خورروهاي مزين به شعارهاي بهداشت محيط امروز از مركز بهداشت استان مازندران برگزار شد

معدوم شدن5 تن مواد غذايي نامناسب از اول اسفند در مازندران
Powered by DorsaPortal