معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
تاریخ: 1395/12/24 تعداد بازدید: 32
مسافران مسموميت هاي مواد غذايي را در سفرهاي نوروزي جدي بگيرند
تعداد كل بازرسي هاي انجام شده در بازده زماني اول تا 20 اسفند ماه در نظارت بر مراكز و اماكن 21764 مورد كه 123 مورد به مراجع قضايي معرفي شده اند.

 

مسافران مسموميت هاي مواد  غذايي را در سفرهاي نوروزي جدي بگيرند

رئيس گروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت:

تعداد كل بازرسي هاي انجام شده در بازده زماني اول تا 20 اسفند ماه در نظارت بر مراكز و اماكن 21764 مورد  كه 123 مورد به مراجع قضايي معرفي شده اند.

نمونه برداري ميكروبي آب آشاميدني 1032 مورد و  آب استخر 120 مورد و سنجش كلر آزاد باقيمانده آب آشاميدني 24857 مورد و  آب استخر 347 مورد در راستاي كنترل كيفي آب صورت گرفته است.

وي گفت: 203 مورد شكايات مردمي  از سامانه بهداشت 190 و تلفن استاني 33399999  گروه بهداشت محيط ، رسيدگي شده است .و همچنين بمقدار 15065.5 كيلو گرم مواد غذائي فاسد كشف و معدوم شده است.

ابدي در خصوص نظارت دستفروشان خياباني گفت: گروه بهداشت محيط  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مطابق وظايف و قوانين، برمراكز تهيه و توزيع و عمومي داراي مجوز و پروانه دار نظارت مي كند و نظارت بر دستفروشي ها و عرضه كنندگان مواد غذايي در كنار خيابان به عهده صنوف، وزارت كشور و شهرداري هاست.

ابدي اعلام كرد: مسافران مسموميت هاي مواد  غذايي را در سفرهاي نوروزي جدي بگيريد. و در تهيه مواد غذايي نكات بهداشتي را رعايت نمايند و از اماكن مجاز و بسته بندي  خريداري نمايند و بسته بنديها هم بايد مجوز وزارت بهداشت ،تاريخ توليد و انقضاء ،برچسب اصالت ، و بسته بندي سالم  باشد .

 

 

 

 

 

 

مسافران مسموميت هاي مواد  غذايي را در سفرهاي نوروزي جدي بگيرند
Powered by DorsaPortal