معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
تاریخ: 1396/02/09 تعداد بازدید: 45
ارتقا اگاهي سلامت جامعه بايد افزايش يابد
دكتر نادرآهنگر در همايش سلامت با بيان اين كه ارتقا آگاهي سلامت به جامعه رابايد افزايش دهيم وخود مراقبتي با همكاري تمامي بخشها ،سياست گذاران ،برنامه ريزان، هنر و رسانه بايد صورت گيردگفت: اگر بتوان سطح آگاهي سلامت افرادرا افزايش دهيم از 50 درصد وقوع مرگها جلوگيري مي شود.

 

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

ارتقا اگاهي سلامت جامعه بايد افزايش يابد

 
 روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران:

دكتر نادرآهنگر در  همايش هفته سلامت با بيان اين كه   آگاهي سلامت جامعه رابايد افزايش دهيم وآموزش خود مراقبتي با همكاري  تمامي بخشها ،سياست گذاران ،برنامه ريزان، هنر و رسانه بايد صورت گيرد.گفت: اگر بتوان سطح آگاهي سلامت افرادرا افزايش دهيم از 50 درصد وقوع مرگها جلوگيري مي شود.
وي با اشاره به افزايش آمارهاي بيماريهاي قلبي ، ديابت وفشارخون درمازندران افزود: دربيماري ديابت يكي از عوامل خطر زا استرس است زماني كه مردم نمي توانند صحبت كنند و ابراز احساسات داشته باشنددچار استرس مي شوند امسال برنامه هاي زيادي را براي ايجاد شادي و مثبت نگري در برنامه ريزيها در نظر گرفته ايم.
معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به اين كه 40 درصد نشاط وشادي باز مي گردد به ذهن افرادو 50 درصد هم مرتبط با سرشت و ذات انسانها و 10 دصد نيز عوامل محيطي و اجتماعي تاثير گذارند: ذهن بايد با برنامه سازي به سمت شاد بودن هدايت شود .
آهنگرخاطر نشان كرد:تمامي مسايل از جمله خطر سنجي نشان مي دهدتوان اين را پيدا كره ايم كه هر سه سال يكبار سنجش از جهت ريسك حوادث قلبي و عروقي در گروه ميانسالان را انجام دهيم كه مراقبتها هم جدي تر مي شوندو پيش بيني خطر براي 10 سال آينده فرد  براي گروهاي مردمي سنجيده مي شودو داروها و دسترسي به دارو رايگان براي گروههاي پر خطر ميسرمي شود.
معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي استان از به كار گيري 47 روانشاس باليني در مزاكر بهداشتي استان خبر داد و ابرازداشت :آزمايشهاي رايگان در برنامه خطر سنجي و مشاوره تغذيه بطور جدي تر امسال در مراكز بهداشتي تحت پوشش استان   ارايه مي شود.////


 ارتقا اگاهي سلامت جامعه بايد افزايش يابد
Powered by DorsaPortal