معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1396/05/22 تعداد بازدید: 25
دومين جلسه تشكيل خانه مشاركت مردم در سلامت استان برگزار شد
به منظور تسهيل براي تدوين اهداف برنامه جامع سلامت استان و توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت خود و محيط و استقراربراي دسترسي آسان به كروههاي مردمي و مشاركت آنان در تدوين،اجرا و پايش و ارزشيابي طرحهاي ارتقاي سلامت استان دومين جلسه خانه مشاركت مردم در سلامت در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد

دومين جلسه تشكيل خانه مشاركت مردم در سلامت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

به منظور تسهيل براي تدوين اهداف برنامه جامع سلامت استان و توانمند سازي مردم در ارتقاي سلامت خود و محيط و استقراربراي دسترسي آسان به كروههاي مردمي و مشاركت آنان در تدوين،اجرا و پايش و ارزشيابي طرحهاي ارتقاي سلامت استان دومين جلسه خانه مشاركت مردم در سلامت در معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد

دستور كار اين نشست با حضور نمايندگان مردمي مرتبط با سازمانهاي مختلف برگزار شد كه معرفي نظام نامه خانه مشاركت در سلامت استان، بيان اهداف،انتظارات و گامهاي اجرايي و همچنين راي گيري اعضا و انتخاب رياست خانه مشاركت از اهداف اين جلسه بود

دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه در خصوص اهداف خانه مشاركت مردم و نقش اعضاي آن در سلامت جامعه بياناتي را اظهار نمودند

دكتر آهنگر معاون فني مركز بهداشت استان به معرفي نظام نامه خانه مشاركت در سلامت استان،بيان اهداف،انتظارات و گامهاي اجرايي آن توضيحاتي را ارائه دادند

سپس دكتر بابا محمودي معون امور اجتماعي دانشگاه در خصوص نقش انكار ناپذير پيشگيري در سلامت و لزومحضور ذينفعان در تدوين برنامه جامع سلامت با استفده از بارش افكار مطالبي را بيان نمودند

در پايان اين  جلسه آقاي سيد مجتبي پيرزاده رئيس اتاق اصناف شهرستان ساري با كسب بيشترين آرا به عنوان رئيس خانه مشاركت مردم در استان به مدت 6ماه منصوب شدند.و دكتر علي فلاح مدرس دانشگاه بعنوان نفر دوم و علي البدل انتخاب شدند/يوسف رضا خادمي خانقاهي

 

 

 

دومين جلسه تشكيل خانه مشاركت مردم در سلامت استان برگزار شد
Powered by DorsaPortal