معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
تاریخ: 1396/06/20 تعداد بازدید: 38
نشست تخصصي سياست¬گذاران سلامت در حوزه ديابت - استان مازندران
همايش تخصصي درباره سياست گذاري سلامت در حوزه مديريت كلينيكي بيماري ديابت با حضور رياست دانشگاه، رؤساي بيمارستانها، مديران ارشد شبكه و همكاران مراكز بهداشت شهرستانها در هتل بادله ساري برگزار شد. در اين همايش مباحثي همچون هزينه و بار اقتصادي ناشي از عوارض ديابت، اهميت ديابت در مازندران، عملكرد معاونت بهداشتي در سطح مراقبتهاي اوليه بهداشتي درماني، تدوين سند ملي ديابت و عملياتي كردن آن در قالب سند استاني مديريت ديابت، دسترسي به خدمات درماني و سطوح تخصصي كنترل ديابت، ساماندهي اطلاعاتي و رجيستري بيماران ديابتي، نقش پزشكان خانواده در كنترل ديابت و بالاخره معرفي پروژه هاي موفق در زمينه مديريت ديابت مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
همايش  تخصصي درباره سياست گذاري سلامت در حوزه مديريت كلينيكي بيماري ديابت با حضور رياست دانشگاه، رؤساي بيمارستانها، مديران ارشد شبكه و همكاران مراكز بهداشت شهرستانها در هتل بادله ساري برگزار شد. در اين همايش مباحثي همچون هزينه و بار اقتصادي ناشي از عوارض ديابت، اهميت ديابت در مازندران، عملكرد معاونت بهداشتي در سطح مراقبتهاي اوليه بهداشتي درماني، تدوين سند ملي ديابت و عملياتي كردن آن در قالب سند استاني مديريت ديابت، دسترسي به خدمات درماني و سطوح تخصصي كنترل ديابت، ساماندهي اطلاعاتي و رجيستري بيماران ديابتي، نقش پزشكان خانواده در كنترل ديابت و بالاخره معرفي پروژه هاي موفق در زمينه مديريت ديابت مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه:
در اين مراسم دكتر اعرابي رئيس مركز بهداشت مازندران به  اهميت اين همايش  بياناتي را ارائه فرمودند
 محسن خوش نيت صبح پنجشنبه در نشست تخصصي سياستگذاران سلامت در حوزه ديابت استان مازندران كه در هتل بادله ساري برگزار شد با بيان اينكه ديابت كنترل نشده عوارض زيادي دارد، اظهار كرد: از هر دو نفر ديابتي يك نفر از بيماري خود آگاهي ندارد.

وي با بيان اينكه شيوع ديابت در سال هاي اخير افزايش دوبرابر را نشان مي دهد، گفت: در سال 2015از هر 11فرد بالغ يك نفر ديابت دارند.

خوش نيت با بيان اينكه 12درصد هزينه هاي سلامت دنيا صرف درمان بيماران ديابتي مي شوند، افزود: از هر 7خانم باردار يك نفر دچار ديابت بارداري مي شوند.

عضو پژوهشكده غدد دانشگاه تهران شيوع ديابت در كشور را 8.3درصد دانست و افزود: بر اساس مطالعات 46درصد بيماران ديابتي از بيماري خود اطلاع ندارند.

وي با بيان اينكه شيوع ديابت در افراد با درآمد متوسط بيشتر است، بيان كرد: شيوع ديابت در در ايران 15درصد است كه با افزايش سن ديابت نوع دو افزايش پيدا مي كند.

خوش نيت با بيان اينكه شيوع ديابت در مناطق شهري دو برابر بيشتر از مناطق روستايي است،گفت: در ايران حدود چهار ميليون و600 بيمار ديابتي وجود دارند كه 40 درصد از بيماران از بيماري خود اطلاع دارند.

عضو پژوهشكده غدد دانشگاه تهران نرخ شيوع ديابت 8.8 در دنيا دانست و افزود: در سطح دنيا 46 درصد بيماران ديابتي از بيماري خود اطلاع ندارند.

وي با بيان اينكه سالانه پنج ميليون نفر در دنيا بر اثر بيماري ديابت فوت مي كنند، گفت: بيش از 60 درصد بيماران ديابتي زير سن 60 سال فوت مي كنند.

خوش نيت به هزينه بيماران ديابتي اشاره كرد و گفت: 8 درصد هزينه بيماران ديابتي مربوط به دارو و 80درصد عوارض ديابتي كه قابل پيشگيري است.

عضو پژوهشكده غدد دانشگاه تهران با بيان اينكه مصرف داروهاي ديابت نسبت به كشورهاي ديگر پايين است، گفت: در دنيا هر 7ثانيه يك نفر بر اثر ديابت فوت مي كنند.

وي با بيان اينكه 77درصد ديابتي در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط هستند، گفت: از هر 9 دلار بودجه سلامت كشورها يك دلار صرف بيماران ديابتي مي شود.

خوش نيت با بيان اينكه هزينه بيماران ديابتي دو برابر افراد غير ديابتي است، بيان كرد: در كشور ما 4.5 افراد ديابتي و 4.5 پره ديابتي هستند.

نشست تخصصي سياست¬گذاران سلامت در حوزه ديابت - استان مازندران
Powered by DorsaPortal