معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1396/06/27 تعداد بازدید: 36
بر اساس قانون وزارت بهداشت مكلف به برخورد با متخلفان بهداشت عمومي است
محمد حسن ابدي، مدير گروه سلامت محيط كار معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز در اين مراسم كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي را از سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و اظهاركرد: بر اساس قانون وزارت بهداشت مكلف به برخورد با متخلفان بهداشت عمومي است

 

محمد حسن ابدي، مدير گروه سلامت محيط كار معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز در اين مراسم كاهش مخاطرات و آلودگي هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي را از سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و اظهاركرد: بر اساس قانون وزارت بهداشت مكلف به برخورد با متخلفان بهداشت عمومي است.

وي با بيان اينكه توجه به حوزه گردشگري،، شناگاه هاي طبيعي و پسماندها جامد و مايع را اولويت اصلي مديريت سلامت و محيط كار در مازندران است، گفت: در برنامه هاي مديريت سلامت و محيط كار برنامه هاي آموزشي توانمند سازي براي بازرسان و جامعه ديده شده است.

ابدي با بيان اينكه در سال جاري بايد 60 برنامه و 300 فعاليت در حوزه سلامت انجام شود، افزود: در حوزه سلامت كار نيز بالغ بر 100 فعاليت در نظر گرفته شده است.

مدير گروه سلامت محيط كار مركز بهداشت استان مازندران به راه اندازي سامانه مديريت جامع بازرسي اشاره كرد و گفت: در سامانه سيب تكاليف متعددي به ويژه در حوزه بهداشت محيط روستايي، خدمات پزشك و بهورز ديده شده است.

وي با بيان اينكه ميانگين تامين وسيله نقليه در كشور به ميزان 70 ساعت در ماه براي هر بازرس است، ادامه داد: درحال حاضر اين رقم در استان مازندران حدود 30 ساعت است كه برنامه ما ارتقاي آن به 80 ساعت مي باشد.

ابدي ايمني آب آشاميدني را اولويت اصلي بهداشت دانست و افزود: آزمايشگاه  بيو ميكروبي در استان مازندران در همه شهرها به جز سه شهرفعال است كه يكي از برنامه هاي ما راه اندازي اين مراكز در مابقي شهر ها است.

وي به رتبه بندي مدارس غير انتفاعي اشاره كرد و گفت: 473 مدرسه غيرانتفاعي استان در حوزه بهداشتي رنبه بندي شدند.

بر اساس قانون وزارت بهداشت مكلف به برخورد با متخلفان بهداشت عمومي است
Powered by DorsaPortal