معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1396/07/24 تعداد بازدید: 113
مردم فريب تبليغات سوء براي فروش دستگاه هاي تصفيه آب را نخورند.
برخي شركت هاي تبليغ كننده دستگاه هاي تصفيه آب براي فريب اذهان عمومي از بابت آلوده جلوه دادن آب آشاميدني و فروش دستگاه هاي خود، اقدام به ساخت فيلم هاي تبليغاتي مي كنند.

مركز سلامت محيط و كار در اطلاعيه اي هشدار داد :

مردم فريب تبليغات سوء براي فروش دستگاه هاي تصفيه آب را نخورند.

برخي شركت هاي تبليغ كننده دستگاه هاي تصفيه آب براي فريب اذهان عمومي از بابت آلوده جلوه دادن آب آشاميدني و فروش دستگاه هاي خود، اقدام به ساخت فيلم هاي تبليغاتي مي كنند.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،مركز سلامت محيط و كار دراطلاعيه اي هشدار داد:

 در فيلم هاي تبليغاتي، آب آشاميدني شبكه لوله كشي را با الكترودهاي تجاري ( آهن آلومينيوم ) الكتروليز مي كنند. آب داراي املاح با الكترودهاي تجاري ( آهن و آلومينيوم ) باعث توليد رنگ و لجن در اثر آزادسازي يون هاي آلومينيوم و آهن شده و منجر به توليد آبي كدر و سياه مي شود كه به تصور اشتباه، ناخالصي هاي آب است.

در حالي كه رسوبات تشكيل شده ناشي از واكنش يون هاي آزاد شده از الكترودها با آب مورد آزمايش است و استفاده هاي سودجويانه از اين الكتروليز مي شود. تمام آب ها شامل آب هاي سطحي و زيرزميني حاوي يون هايي مانند سديم، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، سولفات، كلرور، فلورايد و... هستند كه عمدتا ناشي از انحلال مواد معدني در آب بوده و وجود آن ها در صورتي كه در محدوده مجاز باشند، براي سلامت مفيد است.

انتخاب نوع تصفيه آب بر اساس ويژگي هاي آن مي باشد و اين كار توسط متخصصين انجام مي شود و براي آب هايي كه در شبكه عمومي توسط شركت هاي آب و فاضلاب تامين شده و توسط معاونت هاي بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور نظارت مي شود نيازي به تصفيه آب اضافي نبوده و در صورت لزوم اين كار توسط تامين كنندگان آب انجام مي شود.

از طرف ديگر سامانه هاي تصفيه آب در شبكه هاي عمومي بطور دائم توسط كارشناسان شركت هاي آب و فاضلاب و معاونت هاي بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تحت كنترل و آزمايش قرار گرفته و نگهداري مي شوند در صورتيكه در سامانه هاي تصفيه آب خانگي اين كنترل ها انجام نشده و به هر دليلي دچار مشكل شوند آب بي كيفيت و بعضا آلوده در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد.

برخي از دستگاه هاي تصفيه آب املاح آب را كه براي سلامتي مفيد هستند به شدت كاهش مي دهند همچنين در صورت عدم نگهداري صحيح از اين دستگاه ها بار ميكروبي آن افزايش يافته و به دليل حذف كلر آب مي تواند با آلودگي ثانويه مواجه شود. لذا به شهروندان توصيه مي شود كه در مناطقي كه آب توسط شركت هاي آب و فاضلاب تامين شده و مورد تاييد مقامات بهداشتي است نيازي به استفاده از دستگاه هاي تصفيه آب نيست و وزارت بهداشت نيز هيچكدام از اين دستگاه ها را مورد تاييد قرار نداده و توصيه اي هم براي استفاده از آن ندارد.
مردم فريب تبليغات سوء براي فروش دستگاه هاي تصفيه آب را نخورند.
Powered by DorsaPortal