معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1396/10/11 تعداد بازدید: 25
بازديدكارشناسان بهداشت استان از شيرخوارگاه شكوفه بهزستي شهرستان ساري
بازديد وارزيابي وضعيت بهداشتي از نظر كميت وكيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به كودكان بي سرپرست توسط گروه هاي فني معاونت بهداشتي در شيرخوارگاه شكوفه بهزستي شهرستان ساري برگزار شد

 بازديد از شيرخوارگاه شكوفه بهزستي شهرستان ساري

بازديد وارزيابي وضعيت بهداشتي از نظر كميت وكيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني به كودكان بي سرپرست توسط گروه هاي فني معاونت بهداشتي در شيرخوارگاه شكوفه بهزستي شهرستان ساري برگزار شد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

با حضور كارشناسان معاونت بهداشتي و مركز بهداشت شهرستان ساري از شيرحوارگاه سازمان بهزيستي ساري بازديد شد

اين بازديد توسط كارشناسان واحدهاي روان ،غيرواگير، واگير، تغذيه، كودكان، آموزش سلامت، محيط،دارويي،روابط عمومي استان وكارشناسان خانواده وكودك شهرستان انجام شد

 افتخاري مسئول شيرخوارگاه از خدمات اين شيرخوارگاه از وضعيت چگونگي پذيرش،فرايند نگهداري و خدمات بهداشتي و پزشكي به كارشناسان توضيحاتي را ارائه دادند
وي گفت: تا اين لحظه 25 كودك تا 4 سال در اين مكان نگهداري ميشوند كه اكثرا توسط خانواده هايي كه از لحاظ اقتصادي- اعتياد-اخلاقي مشكل دارند در اين مكان سپرده يا واگذار شده اند  
سپس كارشناسان معاونت بهداشتي ضمن بازديد از نگهداري كودكان از وضعيت بهداشتي توصيه ها و خدمات رايگان خدمات جامع سلامت را به مسئولين اين شيرخوارگاه ارائه دادند
 
 بازديدكارشناسان بهداشت استان از شيرخوارگاه شكوفه بهزستي شهرستان ساري
Powered by DorsaPortal