معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1396/10/13 تعداد بازدید: 75
معاون بهداشت وزارت بهداشت از مراكز بهداشتي درماني ساري و مياندرود بازديد كرد
دكتر عليرضا رئيسي معاون بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور ارزيابي اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت استان مازندران

 دكتر عليرضا رئيسي معاون بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  به منظور ارزيابي اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت استان مازندران  با حضور در شهرستان هاي ساري و مياندرود از مراكز بهداشتي اين شهرستان ها بازديد كرد .

دكتر رئيسي با حضور در مركز بهداشتي درماني شبانه روزي تيپ يك سورك ، مراكز خدمات جامع سلامت شهري 2 و 5 شهرساري و مركز مشاوره ويژه زنان آسيب پذير در شهرستان ساري بازديد كرد.

وي در اين بازديد در جريان روند خدمت رساني به مردم و كيفيت عرضه انواع خدمات اين مراكز قرار گرفت. 
معاون بهداشتي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  در خلال اين بازديدها  ، ضمن بررسي وضعيت اين مراكز، در خصوص خدمات ارايه شده توسط پرسنل شاغل با آنان نيز به گفتگو پرداخت.

گفتني است اين مركز داراي بخش هاي مختلف شامل  خدمات جامع سلامت ، پايگاه بهداشتي، آزمايشگاه، كلينيك تخصصي، مركز آموزش تخصصي دستياري پزشك خانواده و مركز دياليز مي باشد.

مركز بهداشتي درماني شبانه روزي تيپ يك سورك توسط مصطفي آشوري ساخته شده است و داراي دو هزارو 350 متر مربع زيربنا دارد كه در حال توسعه است شايان ذكر است روزانه بالغ بر 400 نفر در اين مركز خدمات دريافت مي كنند.

بازديد از پايگاه پزشك خانواده شهري در ساري

 در ادامه اين سفر يك روزه ،  معاون بهداشت وزارت بهداشت و هيئت همراه از پايگاه پزشك خانواده شهري در ساري بازديد كردند و از نزديك در جريان نحوه ي اجراي برنامه پزشك خانواده و اقدامات انجام شده در اين پايگاه قرار گرفتند.

دكتر عليرضا رئيسي، معاون بهداشتي وزارت بهداشت با بيان اينكه پرونده الكترونيك سلامت يكي از اولويت هاي دولت است، اظهاركرد: يكي از برنامه هاي ما گسترش پرونده الكترونيك و اتصال بخش خصوصي و آزمايشگاه به اين بخش است.

وي افزود: در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه نظام ارجاع از طريق پرونده الكترونيك انجام شود كه اميدواريم تا پايان اين دولت به آن دست پيدا كنيم.

گفتني است در اين بازديد ها دكتر سيد عباس موسوي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه و همچنين  جمعي از مسئولين ستادي و مديران معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران معاون بهداشتي وزارت بهداشت  را همراهي مي كردند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از مراكز بهداشتي درماني ساري و مياندرود بازديد كرد
Powered by DorsaPortal