معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
تاریخ: 1396/12/27 تعداد بازدید: 107
تحليلي بر عدم دريافت فرانشيز در برنامه پزشك خانواده شهري مازندران
چندي است كه اختلاف نحوه اجراي برنامه پزشك خانواده بر مبناي نسخه 02 در دو استان فارس و مازندران مورد كنكاش قرار گرفته است تا اجراي برنامه، دقيقا بر اساس دستورالعمل ابلاغي انجام گرفته و اصلاحات صورت گرفته در طي مدت اجرا، يكسان سازي شود تا اين دو استان بصورت همگام و بعنوان دو استان پيشرو در اجراي برنامه ملي پزشك خانواده
تحليلي بر عدم دريافت فرانشيز در برنامه پزشك خانواده شهري مازندران
چندي است كه اختلاف نحوه اجراي برنامه پزشك خانواده بر مبناي نسخه 02 در دو استان فارس و مازندران مورد كنكاش قرار گرفته است تا اجراي برنامه، دقيقا بر اساس دستورالعمل ابلاغي انجام  گرفته و اصلاحات صورت گرفته در طي مدت اجرا،  يكسان سازي شود تا اين دو استان بصورت همگام  و بعنوان دو استان پيشرو در اجراي برنامه ملي پزشك خانواده طي مسير نمايند. 
يكي از اين تفاوتها كه بسيار مورد نقد و بررسي قرار گرفته است بحث فرانشيز و ارتباط مالي پزشك خانواده و جمعيت تحت پوشش مي باشد.  
بر اساس نسخه 02 قطع ارتباط مالي بين پزشك خانواده و جمعيت تحت پوشش بعنوان يكي از اصول اجراي برنامه مد نظر قرار گرفته است. استان مازندران از ابتداي امر با در نظر گرفتن اين پيش فرض به عنوان اصل جدايي ناپذير روح برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در سطح يك، با دريافت فرانشيز مخالفت نمود. شايد در بدو برنامه، پزشكان خانواده شاغل در بخش خصوصي (كه حدود 78% پزشكان خانواده شهري را شامل ميشوند) نظر مشخصي در خصوص دريافت يا عدم دريافت فرانشيز نداشتند و ليكن با گذر زمان و درك صحيح و كاملتر از شرايط اجراي برنامه و در گذار از ديدگاه درمان محور به نگرش سلامت محور  و همزمان با شكل گيري انجمن پزشكان خانواده شهري استان مازندران ، اختلاف نظرها در خصوص دريافت فرانشيز بالا گرفت.
موافقان و مخالفان دريافت فرانشيز با نيم نگاهي به تجربيات استان فارس و مقايسه آن با شرايط مازندران، در گفتگوهاي طولاني به بررسي آن پرداختند و در نهايت مجمع نمايندگان انجمن پزشكان خانواده شهري مازندران با توجه به جميع جهات و در نظر گرفتن معايب و مزاياي دريافت فرانشيز ،در سال 95، با اكثريت قاطع (85% نمايندگان) به تداوم قطع ارتباط مالي با جمعيت تحت پوشش راي داد. نكاتي كه اين مجمع پيش از راي گيري مورد توجه قرار داد را ميتوان به شرح زير تقسيم بندي نمود:
1- ايجاد حس اعتماد بين پزشك و جمعيت: 
قطع ارتباط مالي باعث گرديده كه پزشك بتواند بدون ايجاد شبهه كسب درآمد بيشتر، از بيماران درخواست نمايد تا براي كنترل درمان به دفعات مورد نياز مراجعه نمايند و مراجعين و بيماران باور نمايند كه اقدامات انجام شده  فقط و فقط به مصلحت سلامت او انجام گرفته است. اين امر ضمن ايجاد اطمينان خاطر بابت انتخاب نوع درمان تجويز شده و كمك به آموزشهاي فرهنگي مردم، باعث گرديده تا حس خوشايندي از همدلي بين پزشك و جمعيت بوجود آيد. بي اغراق بايد گفت كاهش هاي معنا دار مصرف  آنتي بيوتيك ها، كورتون، سرم تراپي و تزريقات كه يكي از دستاوردهاي مهم برنامه در استان مازندران مي باشد،ارتباطي تنگاتنگ با اين قطع ارتباط مالي دارد.
2- كنترل بهتر بيماريها: 
عدم دريافت وجه بابت فرانشيز اين فرصت را فراهم نموده  كه بسياري از بيماران با سطح درآمد پايين تر و بخصوص بيماراني كه نياز مداوم به مراجعات پزشكي دارند به راحتي بتوانند بدون نگراني از هزينه هاي درمان در بخش پزشكي، مراجعات لازم خود را پيگيري نمايند. اين امر طبق مطالعات به عمل آمده در سطح استان باعث گرديد كه بهبود قابل ملاحظه اي در وضعيت بيماريهاي غيرواگير نظير ديابت و فشار خون بوجود آيد و شاهد كشف بيماريهايي نظير سرطان در مراحل ابتدايي باشيم و همچنين در خصوص بيماريهاي واگير شاهد كنترل سريعتر بيماري ها و پيشگيري از اپيدمي هاي سنگين باشيم.
3- رضايت بيماران و عدالت درمان: 
بدون ترديد برداشته شدن هزينه هاي سنگين درمان در سطح يك از دوش بيماران بدنبال عدم دريافت فرانشيز از آيتمهاي موثر در ايجاد رضايت در مردم بوده است. مسلما گروه هاي پايين از لحاظ اجتماعي اقتصادي از اين نحوه ارائه خدمت بسيار بهره بردند.
4- كمك به نظام ارجاع: 
عدم ارتباط مالي با جمعيت تحت پوشش باعث گرديده كه مردم همواره مشاوري رايگان در امر سلامت و درمان را در كنار خانواده هاي خود احساس نمايند و بدون واهمه از هزينه، مشكلات خود را به راحتي با پزشك خانواده خود در ميان گذارند. اين مساله ضمن ايجاد اعتماد مردم به پزشكان خانواده باعث گرديده تا از سردرگمي بيماران كاسته شده و فرصتي مغتنم براي پزشكان جهت هدايت اين افراد به سطوح بالاتر بوجود آيد كه خود گامي موثر در بخش ارجاع به سطوح بالاتر برداشته شود به نوعي كه شاهد مراجعات بيشتر به سطح يك جهت مشاوره براي ارجاع هستيم.
 5- فرانشيز و مراجعات غير ضروري:
در نگاه نخست اينگونه به نظر ميرسد كه نگرفتن فرانشيز منجر به افزايش بار مراجعات غير ضروري خواهد شد. مسلما در 2 سال ابتدايي برنامه شاهد مراجعات بيش از انتظار در برخي خانوارهاي جمعيت تحت پوشش بوديم ولي با گذر زمان مراجعات فرمي منطقي تر به خود گرفته است. اين ديدگاه كه اخذ فرانشيز ابزاري در جهت كاهش بار مراجعات باشد اصولا مخالف عدالت در درمان است. چرا كه محتمل هست عده اي نيازمند به درمان بخاطر همين مبلغ در مراجعه تعلل نمايند. از سوي ديگر اخذ فرانشيز به اين منظور تحميل بار مالي به اكثريت مراجعات ضروريست تا جلوي مراجعه اقليت غير ضروري گرفته شود كه اين تحميل مالي به اكثريت توجيه منطقي ندارد.
در حال حاضر متوسط مراجعه به پزشكان خانواده در مازندران 2.3 بار در سال است كه با توجه به نرم ، شاهد افزايش معنا داري نيستيم  و نشان ميدهد كه گرفتن فرانشيز و يا نگرفتن فرانشيز بعد از استقرار برنامه تاثيري در تعداد مراجعات ندارد.
6- ارائه خدمات بخش سلامت بصورت بهينه: 
بي شك ايجاد فرهنگ قطع ارتباط مالي باعث گرديده كه مراجعات مردم جهت ارائه خدمات  بسته هاي مراقبت سلامت سهولت بيشتري پيدا نمايد. جمعيت تحت پوشش به اين باور رسيده است كه اقدامات سلامت فقط و فقط به منظور ارتقاي سطح سلامت ايشان بوده و هيچ هدفي جز اين مد نظر مجريان برنامه و پزشكان خانواده  نمي باشد. 
 
در نهايت قطع ارتباط مالي با داشتن مزاياي فوق گامي موثر در جهت رسيدن به اهداف عالي برنامه بوده كه البته بار آن مي‌تواند بر دوش پزشكان خانواده و تيم سلامت سنگيني نمايد.  عدم ارتباط مالي ميتواند در اذهان عمومي گاها به اين شكل سوء برداشت شود كه ويزيت پزشكان خانواده از كيفيت لازم برخوردار نيست. همچنين رايگان بودن و نامحدود بودن امكان مراجعه باعث گرديده كه در 2 سال اول اجرا حتي شاهد افزايش مراجعات غير ضروري باشيم. از سوي ديگر برخي از مردم تنها بخاطر بهره مندي از تخفيفات نظام ارجاع به دليل رايگان بودن ويزيت و ارجاع درخواست هاي مكرر براي ارجاع بصورت القائي داشته اند. اين موارد باعث گرديده كه فشار رواني زيادي بر روي پزشكان ايجاد شود و آنان را به عنوان فرهنگسازان نظام سلامت تحت فشاري طاقت فرسا قرار دهد. اين موضوعي است كه مداخله بيشتر دولت و مسئولين را در كنار پزشكان خانواده و مراقبين سلامت براي ارتقاي سطح دانش و آگاهي جمعيت تحت پوشش طلب مي كند.
از آنجا كه عدم دريافت فرانشيز درآمد نقدي پزشكان را به صفر  رسانده است، حمايتهاي مالي از پزشكان در چارچوب قوانين بايد در اولويت كاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي بيمه قرار گيرد. سرانه عادلانه كه درآمدي عادلانه براي پزشكان خانواده و متناسب با اهميت خدمات سطح اول توسط پزشكان خانواده فراهم سازد بايد همواره مد نظر مسئولين امر باشد. تامين سرانه عادلانه ضمن افزايش ضريب ماندگاري پزشكان در برنامه، باعث افزايش تمايل پزشكان خارج از برنامه جهت ورود به برنامه پزشك خانواده خواهد گرديد.
مسلما قطع رابطه مالي بين تيم پزشكي خانواده و جمعيت تحت پوشش نميتواند استمرار داشته باشد، مگر آنكه همراه با پرداخت به موقع سرانه و همچنين افزايش منطقي سرانه متناسب با هزينه‌هاي پايگاه‌هاي پزشكي خانواده (هزينه هاي جاري، حق الزحمه مراقب سلامت و منشي و ...) باشد.
در خاتمه انجمن پزشكان خانواده مازندران ضمن اصرار بر درستي قطع ارتباط مالي بين پزشكان خانواده و جمعيت تحت پوشش، اعتقاد دارد كه  ستاد اجرايي كشوري برنامه پزشك خانواده شهري و نظام ارجاع با اتخاذ تمهيدات لازم در اين خصوص مي تواند زمينه تداوم اين مسير را  فراهم سازد.
گفتني است سالانه 2.5 ميليون ويزيت در مازندران توسط پزشكان خانواوه شهري انجام ميشود كه پرداخت نكردن هزينه بابت ويزيت و انجام تزريقات و وصل سرم از حقوق انهاست 
تحليلي بر عدم دريافت فرانشيز در برنامه پزشك خانواده شهري مازندران
Powered by DorsaPortal