معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
تاریخ: 1391/01/23 تعداد بازدید: 362
رشد سالمندی در استان مازندران به 9درصد رسیده است
دکتر حسین آزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت : نرخ رشد سالمندي به جمعيت درحدود 5/2 درصد در جهان است كه با ادامه اين روند در سال 2025 ميلادي جمعيت سالمندي جهان به حدود يك ميليارد نفربرابر با 13.7% جمعيت خواهد رسید

دکتر حسین آزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت : نرخ رشد سالمندي به جمعيت درحدود 5/2 درصد در جهان است كه با ادامه اين روند در سال 2025 ميلادي جمعيت سالمندي جهان به حدود يك ميليارد نفربرابر با 13.7%  جمعيت خواهد رسید.

وی افزود :در حال حاضر  629 ميليون نفر ازجمعيت جهان 60 سال يا بيش از آن سن دارند كه اين رقم بيانگر يك نفر از هرده نفر در جهان است و درسال 2050 اين رقم به 2 ميليارد نفرمعادل يك نفر از هرپنج نفر مي رسد .

دکتر ازاده با اشاره به اینکه در كشورهاي در حال توسعه با افزايش سطح بهداشت و بالارفتن اميد به زندگي و كاهش زاد و ولد ، تعداد سالخوردگان رو به افزايش است افزود: در ايران در سرشماري سال 1375 جمعیت سالمند برابر با6.62% بوده که در سال 1390 به 7.28% رسیده است و پیش بینی می شود تا سال 1429 ،جمعیت سالمندی به حدود 25% برسد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران رشد سالمندی در استان را 9%( 231978 نفر) عنوان کرد و گفت این پدیده در برخی از مناطق روستایی شهرستان های سوادکوه ،رامسر و تنکابن رخ داده است .

وی افزود : برنامه ترویج شیوه زندگی سالم به سالمندان و خانواده های آنان  در استان مازندران از سال 1381 در شهرستان بهشهر آغاز شد و در سال 1385 به کلیه شهرستان های استان گسترش یافت .

رشد سالمندی در استان مازندران به 9درصد رسیده است
Powered by DorsaPortal