معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
تاریخ: 1391/02/05 تعداد بازدید: 791
دکتر آهنگر معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده شهری اظهار داشتند :
در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت و به منظور بندهای (ج و د ) ماده 32 و الف ماده 35 و با عنایت تدوین ،تصویب و ابلاغ دستورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری (در شهرهای بالای 20 هزار نفر ) نسخه 02 و نیل به عدالت در سلامت ، اجرای این برنامه از اوایل اسفند ماه سال 1390 در استان آغاز شد

در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با سلامت و به منظور بندهای (ج و د ) ماده 32 و الف ماده 35 و با عنایت تدوین ،تصویب و ابلاغ دستورالعمل پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری (در شهرهای بالای 20 هزار نفر ) نسخه 02 و نیل به عدالت در سلامت ، اجرای این برنامه از اوایل اسفند ماه سال 1390 در استان آغاز شد

به همین منظور ستاد راهبردی با حضوراستاندار محترم و ستادهای اجرایی در دانشگاه تشکیل شدو برنامه ریزی در جهت استقرار برنامه و آماده سازی آن اجرایی گردید،که اهم اقدامات انجام گرفته ستاد اجرایی  به شرح ذیل میباشد:

1- تشکیل 2جلسه ستاد اجرایی و ارسال صورتجلسات .

2-حضور فعال ستاد اجرایی در همایش گیلان وارائه گزارش مبسوط آن به ریاست ستاد اجرایی.

3-پیگیری تامین اعتبارات لازم خرید1640 دستگاه کامپیوتر(Al-in-one )و 350دستگاه لب تاپ وعقد قرارداد.

4-آموزش متن ورژن 02در ستاد اجرایی استان بصورت مرور خط به خط دستورالعمل و ارسال دستورالعمل  به واحدهای تابعه و آموزش کلیه کارکنان ستاد معاونت بهداشتی استان .

5-تهیه پیش نویس اولیه جدول گانت برنامه و ارسال آن به وزارت بهداشت.

6-تعیین وضعیت موجود ارائه دهندگان خدمات سطح یک( بخشهای دولتی و خصوصی )در سطح استان ومشخص نمودن اطلاعات آماری جویندگان کاررسته های بهداشتی درمانی در سامانه اشتغال.

7-پیگیری اخذ اطلاعات سر شماری خانوارهای شهری از اداره آمار استان ( تفاهم نامه کشوری ارسال شده است )

8-تعیین مکان فیزیکی استقرار ستاد عملیاتی در معاونت بهداشتی و تجهیز آن و تامین نیروهای مرتبط و صدور ابلاغ کارشناسان ستادی برنامه پزشک خانواده شهری.

9-پیگیری تامین خط ارتباطی تلفنی سه یا چها رقمی رندو یکپارچه در استان وستادهای عملیاتی شهرستانها.

10-تشکیل 4 جلسه درون بخشی معاونت بهداشتی به همراه تحلیل مباحث فنی و ارائه راهکارهای پیشنهادی ، تعیین کمیته های اجرایی و صدور ابلاغ اعضای آن، تعیین شرح وظایف و با زبینی وویرایش مجدد  جدول گانت بر نامه .

11- ملاقات حضوری با ستاد اجرایی کشوری در 2 مرحله  در جهت پیگیری اعتبارات و پاسخ به سوالات مطرح شده

دکتر آهنگر معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده شهری اظهار داشتند :
Powered by DorsaPortal