معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
تاریخ: 1391/03/07 تعداد بازدید: 282
کارشناس مسئول امور آزمایشگاه مرکزی بهداشتی استان:کشف زود هنگام بیماریها در آزمایشگاهها
با توجه به نقش کلیدی آزمایشگاههای بهداشتی به عنوان اولین جایگاه شناسایی بیماریها و تعیین اپیدمی ها و غیره که بصورت مستمر اطلاعات آنها در حال تولید می باشد، می توان با جمع آوری و پردازش این اطلاعات در سطح استان وکشور آنها را تبدیل به دانش کارآمدی در راستای امر سیاستگذاری و طراحی برنامه های بهداشتی و حتی تغییر پروتکل درمانی در نظام سلامت کشور نمود

با توجه به نقش کلیدی آزمایشگاههای بهداشتی به عنوان اولین جایگاه شناسایی بیماریها و تعیین اپیدمی ها و غیره که بصورت مستمر اطلاعات آنها در حال تولید می باشد، می توان با جمع آوری و پردازش این اطلاعات در سطح استان وکشور آنها را تبدیل به دانش کارآمدی در راستای امر سیاستگذاری و طراحی برنامه های بهداشتی و حتی تغییر پروتکل درمانی در نظام سلامت کشور نمود .

اطلاعات آزمایشگاهی برای مراقبت از بیماریها و تشخیص نقایص ژنتیکی و برنامه کنترل آنها نقش کلیدی دارند، بنابر این برنامه های مراقبتی پشتیبانی آزمایشگاه امکان کشف زود هنگام موارد بیماری را فراهم می آورد .

سید حسین سیدپور مسئول امور آزمایشگاه اظهار داشتند:آزمایشگاه بهداشتی از اجزاء کلیدی برنامه های مراقبت و کنترل بیماریها
جمعیت های هدف محسوب می شود که در نهایت توفیقات برنامه های آزمایشگاهی ، نقش اساسی در موفقیت بسیاری از برنامه های بهداشتی در سطح کشور را دارا می باشد.

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه مرکزی بهداشتی استان:کشف زود هنگام بیماریها در آزمایشگاهها
Powered by DorsaPortal