معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
تاریخ: 1391/03/07 تعداد بازدید: 215
برگزاری کمیته هماهنگی جشنواره هنر و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد در شهرستان رامسر
دومین جلسه کمیته هماهنگی جشنواره هنر و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد به میزبانی شیکه بهداشت و درمان شهرستان رامسردر روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 برگزارشد. این جلسه با دستور کار تدوین برنامه عملیاتی ، اجرائی جشنواره شروع شد و در ادامه فرایند اجرائی برنامه.....

دومین جلسه کمیته هماهنگی جشنواره هنر و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد به میزبانی شیکه بهداشت و درمان شهرستان رامسردر روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 برگزارشد. این جلسه با دستور کار تدوین برنامه عملیاتی ، اجرائی جشنواره شروع شد و در ادامه فرایند اجرائی برنامه برای طرح در کارگروه کمیته فرهنگی ، پیشگیری از اعتیاد استان و ارائه آن به مدیرکل محترم فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و کلیات آن در ابعاد مختلف علمی و اجرائی به تصویب اعضاء رسید . شایان ذکر است این جشنواره با پیشنهاد واحد سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر و با همکاری و حمایت دبیر خانه کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد معاوت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مارندران در حال برنامه ریزی است .

 

برگزاری  کمیته هماهنگی  جشنواره هنر و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد  در شهرستان رامسر
Powered by DorsaPortal