معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
تاریخ: 1391/07/19 تعداد بازدید: 239
کارگاه 2 روزه ابتکارات جامعه محور(CBI)در معاونت بهداشتی
بر اساس قطب بندی های انجام شده دبیرخانه کشوری ابتکارات جامعه محور دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان دانشگاه معین ...

دکتر آهنگر معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گزارشی به روابط عمومی این معاونت بیان فرمودند:

و انتخاب (CBI) بر اساس قطب بندی های انجام شده دبیرخانه کشوری ابتکارات جامعه محور

دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان دانشگاه معین استانهای شمالی کشورشامل( دانشگاههای علوم پزشکی ، گلستان، بابل، گیلان ،اردبیل،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و1000 شهر 1000 زندگی مازندران) کارگاه 2 روزه آموزشی و توجیهی برنامه برای دانشگاههای زیر مجموعه در تاریخهای 19 و 20 شهریور 1391در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید .

در این کارگاه ضمن دعوت از مدیران گروه  ، کارشناسان هماهنگ کننده استانی و شهرستانی بهداشت محیط دانشگاههای مذکور و همچنین کارشناسان مسئول و کارشناسان برنامه 1000 شهر 1000 زندگی بهداشت محیط و اعضاء بین بخشی دبیرخانه شهرستانی و نمایندگان خوشه و سرخوشه و تیم های توسعه روستاهای مجری برنامه در شهرستان نور وکارشناسان شهر سالم روستاهای سالم و روستاهای سالم با رویکرد نیاز های اساسی توسعه  مراکز بهداشت  مجری برنامه  در سطح استان ، واجراء برنامه های توجیهی و آموزشی ، 

  BDNاز نحوه اجراء و عملکرد برنامه های ، شهر سالم و روستاهای سالم و روستاهای

شهرستان نور،  طی یک روز کاری از پروژه های اجرایی این برنامه بازدید بعمل آمد و به سوالات مطروحه از سوی شرکت کنندگان که در مسجد روستای سالم با رویکرد نیازهای اساسی توسعه ، خوریه تجمع کرده بودند ضمن تبادل نظر  پاسخ لازم داده شد.
کارگاه 2 روزه ابتکارات جامعه محور(CBI)در معاونت بهداشتی
Powered by DorsaPortal