معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1391/07/30 تعداد بازدید: 274
برخی از فعالیتهای بسیج سلامت نوروزی
در طول برنامه بسیج سلامت نوروزی ( اول اسفند ماه 90 لغایت پانزدهم فروردین 91 ) به طور متوسط 2 مرتبه از کل مراکز تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی استان مازندران بازدید بعمل آمد.

12% از موارد معرفی متخلف به دادگاه منجر به تعطیلی امکنه گردید. تعداد کل کارت معاینه پزشکی صادر شده در طول طرح 5151 مورد که نسبت به سال قبل 64/0% رشد داشته است. 65% از موارد نمونه برداری مواد غذایی (از کل 381 نمونه ) مطلوب و از تعداد 1126 موارد نمونه برداری آب آشامیدنی جهت آزمایش میکروبی 96% و از 12033 مورد کلرسنجی از آب آشامیدنی 87% دارای کلر باقیمانده مطلوب (8/0-2/0 میلی گرم در لیتر) بوده است. لازم به توضیح است تعداد 256 مورد کنترل کیفی آب به لحاظ فیزیکو شیمیایی در سطح استان انجام گردید که شهرستان ساری با 66 مورد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است همچنین در طول طرح ،18652 کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم گردید . میانگین تعداد اکیپ های بازرسی و تعداد پرسنل فعال  در هر روز در طول طرح در کل منطقه تحت پوشش به ترتیب 22 و 62 مورد بود.

در سال 1391 تعداد 19000 مورد از اماکن بین راهی و مراکز تهیه توزیع و عمومی در ساعات اداری و غیر اداری بازدید بعمل آمد که بیشترین تعداد بازدید مربوط به شهرستانهای قائم شهر، ساری، آمل ، چالوس و سوادکوه می باشد. همچنین در اجرای ماده 13  نیز 680 مورد تعطیلی در زمینه اماکن و مراکزی که مسائل بهداشتی را رعایت ننوده اید صورت گرفته که شهرستانهای قائم شهر، ساری، چالوس و جویبار به ترتیب بیشترین موارد تعطیلی را در اجرای ماده 13 اعمال داشتند  و با 1527 نفر از افراد دوره گردی که مبادرت به فروش مواد غذایی در شرایط نامناسب نموده اند بر خورد شده که شهرستانهای قائم شهر، ساری، چالوس و تنکابن بیشترین فعالیت را در این زمینه انجام داده اند .

برخی از فعالیتهای بسیج سلامت نوروزی
Powered by DorsaPortal