معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1391/10/12 تعداد بازدید: 225
تهیه و مصرف غذاهای بومی با ارزش های غذایی بالا » از تاریخ 9/10/91 لغایت 15/10/91 همزمان در سراسر استان مازندران به اجرا در خواهد آمد
در راستای برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه که از اولویت های برنامه های نظام سلامت کشور است، سومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح با تاکید

در راستای برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه که از اولویت های برنامه های نظام سلامت کشور است، سومین بسیج آموزشی تغذیه صحیح با تاکید بر « تهیه و مصرف غذاهای بومی با ارزش های غذایی بالا » از تاریخ 9/10/91 لغایت 15/10/91 همزمان در سراسر استان مازندران به اجرا در خواهد آمد، با توجه به اولویت های آموزشی مقررگردیدنسبت به اطلاع رسانی و حساس سازی مردم، مسئولین و دست اندرکاران درشهرستانهای سطح استان آموزشهای تغذیه صحیح باتاکیدبر« تهیه و مصرف غذاهای بومی با ارزش های غذایی بالا »همزمان درسراسرکشورتوسط کارشناسان بهداشت تغذیه وکارکنان مراکزبهداشتی درشهرستانهای استان مازندران انجام پذیرد. به منظور یکسان سازی اهداف آموزشی ایام هفته به شرح زیر نام گذاری گردیده است:

1- روز اول 9/10/91 سلامت تغذیه با کاهش هزینه ها ( سلامت تغذیه با هزینه کم تر )

2- روز دوم 10/10/91 سلامت تغذیه با ترویج الگوهای بومی و سنتی

3- روز سوم 11/10/91 ارتقاء آموزه های تغذیه ای مناسب اسلامی و ایرانی

4- روز چهارم 12/10/91 تقویت همکاری های بین بخشی در جهت ارتقاء فرهنگ مصرف غذاهای بومی و سنتی

5- روز پنجم 13/10/91 نقش رسانه های جمعی در ترویج غذاهای سنتی ، بومی و منطقه ای

6- روز ششم 14/10/91 سلامت تغذیه ای آحاد جامعه با تنقلات و میان وعده های بومی و سنتی

7- روز هفتم 15/10/91 ارتقاء الگوی مصرف تغذیه صحیح در مناسبت های مذهبی 
تهیه و مصرف غذاهای بومی با ارزش های غذایی بالا » از تاریخ 9/10/91 لغایت 15/10/91 همزمان در سراسر استان مازندران به اجرا در خواهد آمد
Powered by DorsaPortal