معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ: 1392/07/10 تعداد بازدید: 59
پیام معاون بهداشتی دانشگاه(دکتر محمدرضا میرزایی) به مناسبت روز سالمند
با دانش نوین و محکم تر از پیش، به سوی سلامت سالمندان گام برداریم.

همانطور كه ميدانيد ،افزايش طول عمر انسان ها و اضافه شدن جمعيت سالمندان يكي از دستاوردهاي قرن 21 بوده و سالخوردگي جمعيت پديده اي است كه برخي جوامع بشري با آن روبرو شده و يا خواهند شد. براساس نظريات WHO اين پديده ناشي از بهبود شرايط بهداشتي است كه منجر به پيشگيري از بيماري ها و در نهايت افزايش اميد به زندگي شده است .بنابراين سالخوردگي جمعيت در واقع يك موفقيت بهداشتي است كه در صورت عدم برنامه ريزي مناسب ، به يك چالش بزرگ تبديل خواهد شد.

بر اساس منابع علمي جمعيتي ، زماني كه 8% جمعيت را افراد 65 سال و بالاتر و يا 12% جمعيت را افراد 60 سال و بالاتر تشكيل دهند، پديده سالمندي استقرار مي يابد.

درطول چند دهه اخير نسبت سالمندان دردنيا درحال افزايش است. براساس برآوردها ، نرخ رشد سالمندي به جمعيت درحدود 5/2 درصد است كه با ادامه اين روند در سال 2025 ميلادي جمعيت سالمندي جهان به حدود يك ميليارد نفر خواهدرسيد و حدود 13.7% جمعيت را تشكيل خواهد داد.

براساس تحقيق آماري سازمان ملل ، پيرشدن جمعيت جهان پديده اي غيرقابل برگشت است و درسال 2050 شمار افرادي كه بيش از 60 سال سن دارند، بيشترازافراد زير 15 سال خواهد بود . در حال حاضر 629 ميليون نفر ازجمعيت جهان 60 سال يا بيش از آن سن دارند كه اين رقم بيانگر يك نفر از هرده نفر در جهان است . درسال 2050 اين رقم به 2 ميليارد نفرمعادل يك نفر از هرپنج نفر مي رسد . مقايسه آمارها نشان مي‌دهد كه در طول 75 سال، يعني از سال 1950 تا 2025 جمعيت سالخوردگان جهان شش برابر مي‌شود كه دو برابر رشد كل جمعيت جهان در اين مدت است كه نزديك به سه برابر رشد خواهد داشت.

در ايران در سرشماري سال 1375 درصد سالمندی برابر6.62% بوده است وبا توجه بهبود نظام مراقبت ها در شبکه های بهداشت و درمان وکاهش مرگ و میر و همچنین کاهش رشد جمعیت، سالمندی در ایران در سال 1390 به 8.2% رسیده است و پیش بینی می شود تا سال 1429 سالمندی به حدود 25% برسد.

در استان مازندران نیز طی چند سال اخیر رشد سالمندی داشته ایم و بطوریکه بر اساس سرشماری سال 1390 به بیش از 9%رسیده است که در مقایسه از میانگین سالمندی کشور (8.2%) بالاتر می باشد و در برخی از شهرستان های استان در مناطق روستایی نظیر سوادکوه ،رامسر ، تنکابن پدیده سالمندی رخ داده است (بیش از12%) و سایر شهرستان ها نیز در شرف سالمندی می باشند.

باید توجه کنیم پيرشدن جمعيت درسال هاي آينده چهره اي جديد ارائه مي كند كه شکل اجتماعی و فرهنگی جامعه را تغیییر خواهد داد و منجر به ایجاد مشکلات خاص خود خواهد شد نظیر:

1-   تغییر شکل بیماری ها به سمت بیماری های مزمن و نا توان کننده نظیر بیماری های قلبی عروقی ، دیابت و سرطان ها و درنتیجه افزایش هزینه های درمانی و توانبخشی و تامین مراکز درمانی خاص .

2-   مشکلات اجتماعی نظیر بازنشستگی و مستمری ، بیکاری و عدم اشتغال ، افزایش سرباری ، سرمایه گذاری و بازار کار ، کاهش رشد اقتصادی ، طراحی شهرسازی و مسکن مناسب و ...

3-   تغییر شکل خانواده ها، تنهایی افراد سالمند ، مشکلات رسیدگی به سالمندان، تامین مراکز خاص نگهداری سالمندان و ....

بنابراین برای مقابله با چالش های پیش رو ضروری است از هم اکنون با برنامه ریزی های مناسب و با همکاری کلیه سازمان های دست اندرکار در امر بهبود شرایط جامعه ، بویژه سالمندان ، گام های موثری برداریم تا بتوانیم به این عزیزان خدمت نماییم.

 


پیام معاون بهداشتی دانشگاه(دکتر محمدرضا میرزایی) به مناسبت روز سالمند
Powered by DorsaPortal