معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
تاریخ: 1392/07/21 تعداد بازدید: 47
سل يكي از مهمترين بيماريهاي عفوني قرن حاضر
اصغر نظام محله (کارشناس هماهنگ کننده کنترل سل معاونت بهداشتی دانشگاه ):

با بیماری سل بیشتر آشنا شویم:

ميكروب سل به صورت ذرات ريز از بیمار وارد هوا شده و نظير سرماخوردگي منتقل مي شود. اين ذرات توسط سرفه، عطسه، صحبت، خنده و يا فرياد، ايجاد و در هوا پخش مي شوند ميكروب سل در خلط كاملاً خشك شده و يا در گرد و غبار معلق پس از ۸ تا ۱۰ روز از بين مي رود. اين ميكروب در خاك سرد و سايه دار حداقل ۶ ماه زنده مانده و در خلط در حال پوسيدن و تجزيه ، هفته ها و ماهها مقاومت دارد. لذا هواي اطاق آلوده شده به ميكروب سل توسط بیمار ، مي تواند حتي در زمان غياب بیمار نيز موجب انتقال بيماري گردد.

زماني كه فرد سالم در هواي آلوده به اين ذرات ميكروبي تنفس كند، ميكروب سل را وارد ريه خود كرده و اين ميكروب خود را در عرض ۴۸ ساعت به نقاط مختلف بدن مي رساند.

اين بيماري قادر است تمام اعضاي بدن را مبتلا كند . ولي ريه ها بيشتر به سل مبتلا مي شوند. سل ريوي به طور مشخص همواره با يك سرفه مختصر آغاز مي شود. اين علامت به طور آهسته در بيش از سه هفته شدت يافته منجر به توليد خلط چسبنده يا چركي مي گردد. در برخي از موارد رگه هاي خوني در خلط وجود داردو گاهي اوقات يك درد مبهم و يا شديد در قفسه سينه احساس مي شود.

 شروع درمان دارويي در كاهش انتقال بيماري بسيار موثر مي باشد به طوري كه واگيري بيماري سل را سريعاً بعد از دوهفته از شروع درمان حتي در صورت مثبت بودن آزمايش خلط كاهش داده و در طول زمان مصرف دارو ادامه خواهد داد.تابش مستقيم آفتاب در عرض ۵ دقيقه باسيل سل را از بين مي برد.

در ایران ۱۰۹۸۷ نفر و بمیزان بروز ۱۴.۴۳ درصد هزار جمعیت و در کل استان میزان بروز ۱۱.۸ درصد هزار جمعیت برآورد شد.

سل يكي از مهمترين بيماريهاي عفوني قرن حاضر
Powered by DorsaPortal