معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1392/09/05 تعداد بازدید: 81
کارگاه 3 روزه کشوری نقش ارتباط بین فردی در اثر بخشی برنامه های کنترل ایدز
کارگاه 3 روزه کشوری نقش ارتباط بین فردی در اثر بخشی برنامه های کنترل ایدز از تاریخ 18 لغایت 20 آبان در محل هتل سالارده ساری با حضور آقای دکتر صداقت رئیس محترم اداره کنترل ایدز ، نماینده یونیسیف و کارشناسان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و گلوبال فاند و کارشناسان ایدز کشوری و استانی برگزار گردید.

کارگاه 3 روزه کشوری نقش ارتباط بین فردی در اثر بخشی برنامه های کنترل ایدز

 کارگاه 3 روزه کشوری نقش ارتباط بین فردی در اثر بخشی برنامه های کنترل ایدز از تاریخ 18 لغایت 20 آبان در محل هتل سالارده ساری با حضور آقای دکتر صداقت رئیس محترم اداره کنترل ایدز ، نماینده یونیسیف و کارشناسان مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و گلوبال فاند و کارشناسان ایدز کشوری و استانی برگزار گردید.

در این کارگاه ، مطالب آموزشی و کارگروهی در رابطه با media Advocacy ( حمایت گیری ) ، گزارش نویسی و ساختار استاندارد گزارش پروژه های اجرایی و مدیریت صبر برگزار شد .

این کارگاه با حمایت مالی و همکاری مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و صندوق جهانی کودکان سازمان ملل (یونیسیف) توسط گروه بیماریهای معاونت بهداشتی استان مازندران انجام شد.

 
کارگاه 3 روزه کشوری نقش ارتباط بین فردی در اثر بخشی برنامه های کنترل ایدز
Powered by DorsaPortal