معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
تاریخ: 1392/11/28 تعداد بازدید: 70
دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز كنترل ايدز شهرستان ساري بازديد كرد.و از نزديك روند فعاليت ها را مورد بررسي قرار داد.
روابط عمومي معاونت بهداشتي : دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر اعرابي معاون بهداشتي طي بازديدي سرزده از مركز مشاوره بيماريهاي رفتار ي و مركز مشاوره ويژه زنان آسيب پذير شهرستان ساري در يك محيط صميمانه از نزديك در جريان روند فعاليتها ، مشكلات و چالشهاي اين مراكز قرار گرفتند

روابط عمومي معاونت بهداشتي :

دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دكتر اعرابي معاون بهداشتي طي بازديدي سرزده از مركز مشاوره بيماريهاي رفتار ي و مركز مشاوره ويژه زنان آسيب پذير شهرستان ساري در يك محيط صميمانه از نزديك در جريان روند فعاليتها ، مشكلات و چالشهاي اين مراكز قرار گرفتند .

مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري ،خدمات سلامت ذيل را به بيمارانHIV مثبت و خانواده هاي آنان ، گروههاي پر خطر و عموم مردم جامعه ارائه مي نمايد.

1- آزمايش داوطلبانه و رايگان اچ اي وي

2- آموزش و مشاوره قبل و بعد از آزمايش اچ اي وي

3- معاينه پزشكي و تجويز دارو

4- آزمايشات پاراكلينكي روتين

5- ارجاع بيمارن اچ آي وي مثبت به مراكز تخصصي و فوق تخصصي

6- ارائه خدمات كاهش آسيب(كاندوم ، سرنگ،...)

7- واكسيناسيون

8- خدمت تنظيم خانواده و مامايي براي بيماران و خانواده آنان

9- هماهنگي با ساير سازمانهاي براي ارائه خدمات حمايتي براي بيماران و خانواده آنان

10- پروفيلاكسي(HAART) براي افراد مواجهه يافته و مادران اچ آوي مثبت باردار و....

11- ارائه درمان آنتي رتروويروس و آيمود براي بيماران تحت درمان

همچنين مركز مشاوره ويژه زنان آسيب پذير به منظور كنترل ايدز و STI در زنان در معرض بيشترين آسيب ، اقدام به ارائه خدمات سلامت به گروههاي هدف اين مركز مي نمايد. لازم به ذكر است كه اين مركز در حال حاضر 236 مددجو را تحت خود پوشش دارد .

در اين بازديد مقرر گرديد اقدامات لازم براي رفع مشكل فضاي مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري وهمچنين جلب حمايت خيرين براي كاريابي مددجويان تحت پوشش مركز مشاوره ويژه زنان آسيب پذير ، به صورت مناسب به عمل آيد.

دكتر جان بابايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مركز كنترل ايدز شهرستان ساري بازديد كرد.و از نزديك روند فعاليت ها را مورد بررسي قرار داد.
Powered by DorsaPortal