معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1393/02/02 تعداد بازدید: 83
دكتر اعرابي: اولين گام سلامت خود مراقبتي است
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، خودمراقبتي را اولين گام سلامت دانست و افزود: ۶۵ تا ۸۵ درصد از مراقبتهايي كه به سلامت ما منجر مي شود، محصول همين خودمراقبتي است.

دكتر اعرابي: اولين گام سلامت خود مراقبتي است

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، خودمراقبتي را اولين گام سلامت دانست و افزود: ۶۵ تا ۸۵ درصد از مراقبتهايي كه به سلامت ما منجر مي شود، محصول همين خودمراقبتي است.

دكتر محسن اعرابي با اشاره به اينكه خودمراقبتي به معني فعاليت هايي كه خود يا خانواده مان براي ارتقاي سلامت، پيشگيري از ابتلا به بيماري، درمان بيماري يا كاهش عوارض آن انجام مي دهيم، است، تصريح كرد: بين اعضاي خانواده، معمولا مادران مهمترين نقش مراقبتي را بر عهده دارند.
وي، اظهارداشت: خودمراقبتي، عملي است كه در آن، هر فردي از دانش، مهارت و توان خود به عنوان يك منبع استفاده مي كند تا «به طور مستقل » از سلامت خود مراقبت نمايد.
دكتر اعرابي، با بيان اينكه خودمراقبتي داراي قالب و محتواي خاصي است، افزود: قالب به سازوكار و روش انجام خود مراقبتي و حمايت از آن اطلاق مي شود، محتوا نيز شامل موضوعات خاصي از جمله پيشگيري و درمان است كه در هر رفتار خودمراقبتي به آن پرداخته مي شود.
وي، ادامه داد: خودمراقبتي در تمام طيف سلامت و بيماري معني پيدا مي كند به طوري كه مراقبت هاي بهداشتي در طيفي قرار مي گيرند كه دامنه اش از مسواك زدن منظم روزانه تا مراقبت حرفه اي مثل جراحي اعصاب متغير است.
دكتر اعرابي، هدف خودمراقبتي را به حداقل رساندن بيماريهاي مزمن و حاد دانست و افزود: خودمراقبتي به چهار گروه كلي شامل خودمراقبتي براي حفظ سلامت - خودمراقبتي در ناخوشي هاي جزيي- خودمراقبتي در بيماريهاي مزمن و خودمراقبتي در بيماري هاي حاد تقسيم مي شود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، اظهارداشت: در خودمراقبتي براي حفظ سلامت، افزايش سطح آگاهي مردم و تغيير رفتار سلامت بار بيماريها را كاهش مي دهد.
وي، ادامه داد: در بسياري از بيماريهاي جزئي با توصيه هاي خودمراقبتي مي توان مردم را توانمند كرد تا به طور مناسب مشكل خود را حل و از دريافت غيرضروري دارو اجتناب كنند.

*با خودمراقبتي يك پنجم از مراجعات پزشكي غيرضروري كاسته مي شود
دكتر اعرابي، خاطرنشان كرد: آموزش همگاني سلامت و ارايه منابع اطلاعاتي قابل اعتماد براي خودمراقبتي در بيماريهاي جزيي مي تواند دست كم جلوي يك پنجم از مراجعات پزشكي بي مورد را بگيرد همچنين اگر صرفه جويي هاي ناشي از عدم نياز به غيبت از كار براي مراجعه به پزشك و كاهش هزينه هاي حمل و نقل را هم به آن بيفزاييم، صرفه جويي نهايي بسيار بزر گتر خواهد بود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بيماري هاي مزمن را چالش اصلي نظامهاي سلامت در قرن بيست ويكم دانست و تصريح كرد: امروزه، اپيدمي بيماري هاي غيرواگير، مسوول ۶۰ درصد از موارد مرگ ومير درجهان است.
دكتر اعرابي با بيان اينكه ۸۰ درصد از مراجعات سرپايي در انگلستان و ۷۵ درصد از هزينه هاي نظام سلامت در آمريكا مرتبط با بيمار يهاي مزمن است، گفت: انگلستان تخمين زده است كه تا سال ۲۰۳۰ ، بروز بيماري هاي مزمن در جمعيت بالاي ۶۵ سال اين كشور، بيش از دوبرابر خواهد شد لذا پاسخ گويي به اين حجم از خدمات مورد انتظار در مراقبت بيماري هاي مزمن، اولويتي كليدي براي بخش سلامت محسوب مي شود و حمايت از خودمراقبتي در بيماري هاي مزمن، جزيي اساسي از اين كار است.
وي ادامه داد: يافته هاي پژوهشي نشان داده خودمراقبتي در بيماري هاي مزمن مي تواند تا حد زيادي استفاده از منابع نظام ارايه خدمات سلامت را كاهش دهد، به طوري كه نتيجه آن، ۴۰ درصد كاهش در مراجعه به پزشكان عمومي، ۱۷ درصد كاهش در مراجعه به پزشكان متخصص،۵۰ درصد كاهش در مراجعه به مراكز اورژانس، ۵۰ درصد كاهش در بستري بيمارستاني و ۵۰ درصد كاهش در روزهاي غيبت از كار خواهد بود.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، با تاكيد بر اينكه مزاياي آموزش هاي خودمراقبتي در بيماري هاي ديابت، آسم و ساير بيماري هاي مزمن نيز به طور معني داري، به اثبات رسيد، اظهار داشت: مطالعات متعددي نشان داده اند كه خودمراقبتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مهمترين شكل مراقبت اوليه است. به عنوان مثال مبتلايان به ديابت به طور متوسط در طول يك سال حدود ۳ ساعت با يك متخصص بهداشتي در تماس اند و ۸۷۵۷ ساعت باقيمانده را با استفاده از همان توصيه هايي كه در آن ۳ ساعت گرفته اند يا با استفاده از مهار تهاي خودمراقبتي مي گذرانند.

 

دكتر اعرابي: اولين گام سلامت خود مراقبتي است
Powered by DorsaPortal