معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1393/04/02 تعداد بازدید: 48
توصيه هاي بهداشتي در ماه مبارك رمضان
توصيه هاي بهداشتي در ماه مبارك رمضان در مساجد،تكايا،حسينيه ها و ساير اماكن متبركه

به منظور پيشگيري از بروز وشيوع هرگونه بيماري مرتبط با آب وغذا و جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بويژه مصونيت از بيماريهاي عفوني روده‌اي در مكان‌هائيكه بصورت دسته جمعي غذا تهيه و توزيع مي‌گردد، همچنين بمنظور رعايت ضوابط بهداشتي از جمله بهداشت فردي، محيطي و مواد غذايي در اين اماكن و باهدف ممانعت از بروز مسموميت هاي گسترده و پيشگيري از بروز هر گونه بيماري و حفظ و ارتقاء سلامت در اماكن اينچنيني رعايت نكات ذيل ضروريست:

1- هرگونه پخت وپزدر مكان‌هائيكه داراي حداقل شرايط بهداشتي و مورد تأييد مراكز بهداشتي محل مي باشند صورت گيرد.
2-
كليه افراد درگير درتوزيع آب،چاي، غذا بايستي قبلاً نسبت به دريافت كارت معاينه پزشكي اقدام نمايند و رعايت بهداشت فردي توسط آنها ضروري است.
3-
مواد غذايي اوليه حتماً سالم و بهداشتي باشد، ترجيحاً از مواد غذايي مشمول بسته بندي كه مورد تأييد وزارت بهداشت است استفاده شود.
4-
از فرآورده‌هاي دامي با كشتارمجاز و يا بسته بندي شده كه مورد تأييد وزارت بهداشت و سازمان دامپزشكي است استفاده شود.
5-
از نمك‌هاي بسته بندي يد دار تصفيه شده داراي مجوز بهداشتي و آرم استاندارد در تهيه و پخت غذا و مصرف برروي سفره‌ها استفاده شود.
6-
در هنگام توزيع غذا، از راه رفتن افراد توزيع كننده غذا از روي سفره جلوگيري گردد.
7-
از نگهداري موادغذايي پخته شده در دماي محيط بمدت طولاني (حداكثر 45 دقيقه) خودداري گردد. در صورت الزام به نگهداري بيشتر از دو ساعت بايد مواد غذايي پخته شده در دماي زير4 درجه و يابالاي 60 درجه سانتيگراد نگهداري شود.
8-
از نگهداري مواد غذايي خام و پخته شده در مجاورت هم در داخل يخچال و يا سردخانه خودداري شود.
9-
درصورت توزيع سبزي و سالاد، سالمسازي آنها الزامي است.
10-
ضمن نصب تابلوهاي ممنوعيت استعمال دخانيات وجمع‌آوري زير سيگاريها از استعمال مواد دخاني در محل‌هاي مسقف جلوگيري گردد.
11-
آب آشاميدني بايد مورد تأييد مقامات، بهداشتي محل باشد، ترجيحاً از شبكه‌هاي عمومي استفاده گردد.
12-
تهيه و نصب و سايل اطفاء حريق بمنظور كنترل و جلوگيري از آتش سوزي هاي احتمالي الزامي است.
13-
ايمني مراكز فوق از نظر پرتگاههاي موجود، راه پله‌ها و نرده‌ها وسيم‌كشي برق و..... رعايت شده و قبل از شروع مراسم كنترل لازم توسط افراد متخصص صورت پذيرد.
14-
نسبت به جمع آوري وسايل و تجهيزات مشترك از جمله چادرنماز، حوله و غيره به منظور پيشگيري از بيماريهاي پوستي واگير اقدام گردد.
15-
شستشو و گندزدايي مستمرظروف چندبار مصرف كه براي توزيع ‌آب، چاي و مواد غذايي استفاده مي شود صورت پذيرد.
16-
درصورت استفاده از ظروف يكبارمصرف براي توزيع چاي و مواد غذايي گرم از ظروف گياهي ( برپايه نشاسته ذرت) استفاده شود.
17-
ضمن رعايت نظافت، شستشوو گندزدايي مستمرسرويسهاي بهداشتي نسبت به نصب سيستم لوله‌كشي مايع دستشويي اقدام گردد.
18-
زباله هاي توليدشده بصورت بهداشتي جمع آوري، انتقال و دفع گردد.
19-
توزيع آب، شربت و شير در بين دسته‌هاي عزاداري و يا در مراسم با ليوان يكبار مصرف صورت گيرد، از فرو بردن ليوان و پارچ بداخل ظروفي كه آب و شربت داخل آن است جلوگيري شود.

 

گروه بهداشت محيط و حرفه اي

معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

توصيه هاي بهداشتي در ماه مبارك رمضان
Powered by DorsaPortal