معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1393/04/23 تعداد بازدید: 140
اجراي بسته بهداشتي طرح تحول نظام سلامت
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ايجاد شبكه جامع و همگاني سلامت در راستاي اجراي بسته بهداشتي طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: در اين طرح به ازاي ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر يك مركز بهداشتي درماني تحت عنوان مركز سلامت خانواده تعريف مي شود.

روابط عمومي معاونت بهداشتي:
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ايجاد شبكه جامع و همگاني سلامت در راستاي اجراي بسته بهداشتي طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: در اين طرح به ازاي ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر يك مركز بهداشتي درماني تحت عنوان مركز سلامت خانواده تعريف مي شود.
دكتر محسن اعرابي، با بيان اينكه امروزه بيماريهاي غيرواگير دار مانند قلبي عروقي، سرطان، ديابت، فشارخون و چاقي درصد بسياري از مرگها را به خود اختصاص داده است، افزود: مراكز بهداشتي درماني شهرها به شبكه جامع و همگاني سلامت تبديل مي شوند.
وي، ادامه داد: با توجه به شيوع بيماريهاي فشارخون، ديابت، چاقي و بيماريهاي رواني در اين مراكز كارشناس تغذيه، روان شناس و مددكار اجتماعي نيز حضور مي يابند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران غربالگري بيماريهاي قلبي عروقي ، فشار خون و ديابت و مصرف سيگار را نخستين اقدام شبكه جامع و همگاني سلامت دانست و تصريح كرد: در اين غربالگري افراد بالاي ۴۰ سال به صورت رايگان مورد معاينه و ارزيابي قرار مي گيرند و سپس كارت سلامت براي آنها صادر مي شود.
دكتر اعرابي، با بيان اينكه ۴۵ درصد مرگ و ميرها به دليل بيماريهاي قلبي عروقي و ۱۵ درصد به دليل سرطان رخ مي دهد، افزود: در اين غربالگريها افراد مبتلا و در معرض خطر شناسايي وبه سمت درمان و پيشگيري هدايت مي شوند.
وي، با اشاره به اينكه بسته طرح سفيران سلامت با محوريت خودمراقبتي در بسته حمايتي بهداشتي طرح تحول نظام سلامت در حال تدوين است، گفت: در اين طرح يكي از اعضاي خانواده با گذراندن آموزشهاي لازم در حوز ه بهداشت به عنوان سفير سلامت در خانواده فعاليت مي كند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، محور اصلي تمامي اين برنامه را خودمراقبتي عنوان كرد.
دكتر اعرابي، جلب مشاركت ساير بخشها و آموزش مديران در سطح شهرستان و استان به منظور ارتقا سلامت و بهداشت را از ديگر بسته هاي حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت دانست و افزود: بسته بهداشتي طرح تحول نظام سلامت به طور كامل درشهرهاي استانهاي مازندران و فارس اجرا مي شود و در ساير استانها تنها در يك شهرستان به اجرا در مي آيد.

 

اجراي بسته بهداشتي طرح تحول نظام سلامت
Powered by DorsaPortal