معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
تاریخ: 1393/07/22 تعداد بازدید: 64
گزارشي از اصغر نظام محله بمناسبت 23 مهرماه روز ملي مبارزه با سل
گزارشي از اصغر نظام محله (كارشناس هماهنگ كننده برنامه كنترل سل معاونت بهداشتي): بمناسبت 23 مهرماه روز ملي مبارزه با سل با بيماري سل بيشتر آشنا شويم:

گزارشي از اصغر نظام محله (كارشناس هماهنگ كننده برنامه كنترل سل معاونت بهداشتي):

بمناسبت 23 مهرماه روز ملي مبارزه با سل

با بيماري سل بيشتر آشنا شويم:

سل يك بيماري عفوني واگير مي باشد . بيماري سل از سال هاي بسيار دور وجود داشته و افراد بسيار مشهوري نيز در دنيا به اين بيماري مبتلا شده اند. اين بيماري از قديم در كشور ما شناخته شده بود. در گذشته به اشتباه تصور مي كردند كه نفرين كسي و يا شدت غم و غصه علت اصلي ابتلا به بيماري سل است .

بيماري سل يكي از مهمترين بيماريهاي عفوني قرن حاضر مي باشد كه توانائي درگير نمودن كليه ارگان هاي بدن را دارد ولي ريه ها بيشتر به سل مبتلا مي شوند.

امروزه در دنيا هر ساله بيش از 8 ميليون نفر به اين بيماري مبتلا مي شوند و تاكنون يك سوم مردم جهان بدون آنكه احساس بيماري كنند به ميكروب اين بيمــــــــــاري آلوده شده اند.

ميكروبي ميله اي شكل (شبيه مداد) و بسيار كوچك به اندازه 000003/0 متر وارد بدن شما شده كه تنها توسط ميكروسكوپ ديده مي شود. به اين ميكروب ميله اي شكل «باسيل سل» مي گويند . باسيل سل چون بسيار كوچك مي باشد ، به راحتي در هوا شناور مي ماند.

ميكروب سل به صورت ذرات ريز از بيمار وارد هوا شده و نظير سرماخوردگي منتقل مي شود. اين ذرات توسط سرفه، عطسه، صحبت، خنده و يا فرياد، ايجاد و در هوا پخش مي شوند ميكروب سل در خلط كاملاً خشك شده و يا در گرد و غبار معلق پس از 8 تا 10 روز از بين مي رود. اين ميكروب در خاك سرد و سايه دار حداقل 6 ماه زنده مانده و در خلط در حال پوسيدن و تجزيه ، هفته ها و ماهها مقاومت دارد. لذا هواي اطاق آلوده شده به ميكروب سل توسط بيمار ، مي تواند حتي در زمان غياب بيمار نيز موجب انتقال بيماري گردد.

زماني كه فرد سالم در هواي آلوده به اين ذرات ميكروبي تنفس كند، ميكروب سل را وارد ريه خود كرده و اين ميكروب خود را در عرض 48 ساعت به نقاط مختلف بدن مي رساند.

جهت انتقال بيماري سل ، تماس هاي طولاني و ورود تعداد زياد ميكروب سل نياز است .

شروع درمان دارويي در كاهش انتقال بيماري بسيار موثر مي باشد به طوري كه واگيري بيماري سل را سريعاً بعد از دوهفته از شروع درمان حتي در صورت مثبت بودن آزمايش خلط كاهش داده و در طول زمان مصرف دارو ادامه خواهد داد.

تابش مستقيم آفتاب در عرض 5 دقيقه باسيل سل را از بين مي برد.

اين بيماري قادر است تمام اعضاي بدن را مبتلا كند . بيشترين عضوي كه در بدن مبتلا مي شود ريه ها (شش ها) مي باشند . لذا سل ريوي شايعترين نوع سل است. در صورتي كه سل اعضاي ديگر بدن را به جز ريه ها درگير كند به آن سل خارج ريوي گفته شده كه تحت نام همان عضو درگير ناميده مي شود. نظير سل غدد لنفاوي يا سل استخوان يا سل ادراري يا سل مغز (مننژيت سلي) و غيره و

سل ريوي به طور مشخص همواره با يك سرفه مختصر آغاز مي شود. اين علامت به طور آهسته در بيش از سه هفته شدت يافته منجر به توليد خلط چسبنده يا چركي مي گردد. در برخي از موارد رگه هاي خوني در خلط وجود دارد. گاهي اوقات يك درد مبهم و يا شديد در قفسه سينه احساس مي شود.

تقريباً يك سوم جمعيت جهان (حدود 2 ميليارد نفر) به ميكروب سل آلوده و در خطر ابتلا به سل قرار دارند. هر ثانيه يك نفر آلوده به ميكروب سل مي شود

سالانه حدود 9 ميليون نفر به سل فعال مبتلا شده- هر 4 ثانيه يك نفر بيمار ميشود

سالانه 1.5 ميليون نفر در اثر اين بيماري جان مي سپارند. -هر 10 ثانيه يك نفر مي ميرد

درحال حاضر 12 ميليون نفر درجهان به بيماري سل مبتلا هستند كه بيش از 80% اين موارد، تنها مربوط به 22 كشور درحال توسعه جهان است.

در ايران 10555 نفر و بميزان بروز 13.72درصد هزار جمعيت گزارش شد

در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران حدود 390 نفر به كل اشكال سل مبتلا شدند و ميزان بروز 14.90 درصد هزار جمعيت برآورد شد.

 

گزارشي از اصغر نظام محله بمناسبت 23 مهرماه روز ملي مبارزه با سل
Powered by DorsaPortal