معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1393/08/01 تعداد بازدید: 76
از بهورزان نمونه استان مازندران تجليل شد
با حضور رئيس ومعاونان دانشگاه علوم پزشكي مازندران از بهورزان نمونه استاني در معاونت بهداشت دانشگاه تجليل به عمل آمد. به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي ، معاون بهداشتي دانشگاه در اين مراسم با اشاره به وجود يكهزار و 110 خانه بهداشت در استان گفت: در مجموع يك هزار و 973 بهورز در خانه هاي بهداشت مازندران فعاليت دارند كه از اين تعداد يكهزار و 239 بهورز زن و 734 بهورز مرد هستند.

با حضور رئيس ومعاونان دانشگاه علوم پزشكي مازندران از بهورزان نمونه استاني در معاونت بهداشت دانشگاه تجليل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي ، معاون بهداشتي دانشگاه در اين مراسم با اشاره به وجود يكهزار و 110 خانه بهداشت در استان گفت: در مجموع يك هزار و 973 بهورز در خانه هاي بهداشت مازندران فعاليت دارند كه از اين تعداد يكهزار و 239 بهورز زن و 734 بهورز مرد هستند.
دكتر محسن اعرابي، با بيان اينكه 15 مركز آموزش بهورزي و 77 مربي بهورز در سطح استان فعال است، افزود: بهورزان در حيطه هاي سلامت جمعيت و خانواده، مبارزه با بيماريها، سلامت روان، بهداشت محيط، سلامت كار ، فعاليت دارند.
وي، ادامه داد: آموزشهاي بهورزان منجر به كاهش ميزان مرگ كودكان زير يك سال و 5 سال شده است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، با بيان اينكه درسال گذشته با كمك بهورزان ميزان مراقبتهاي پيش از بارداري به 78 درصد رسيده است، اظهار داشت: بي‌ترديد عملكرد بهورزان شاغل در خانه‌هاي بهداشت اثرات مهمي در ارتقاي سلامت مردم خواهد داشت.
دكتر اعرابي بر لزوم آموزش شيوه هاي كنترل بيماريهاي غيرواگير تاكيد كرد و افزود: بهورزان مي توانند در كنترل و پيشگيري از اين بيماريها موثر باشند.
وي، ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم به عنوان گيرندكان خدمت را سرلوحه فعالان عرصه بهداشت دانست و تصريح كرد: توجه ويژه به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت باعث استمرار برنامه‌هاي ارتقاي سلامت خواهد شد.

 

از بهورزان نمونه استان مازندران تجليل شد
Powered by DorsaPortal