معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1393/08/10 تعداد بازدید: 67
كارگاه آموزشي 2 روزه «اصول طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در حوزه سلامت» در مازندران
كارگاه آموزشي 2 روزه «اصول طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در حوزه سلامت» در مازندران به گفته مهندس حسين نامدار مسئول آموزش سلامت استان:

كارگاه آموزشي 2 روزه «اصول طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در حوزه سلامت» در مازندران

به گفته مهندس حسين نامدار مسئول آموزش سلامت استان:

با عنايت به اهميت آموزش مهارت هاي اساسي آموزشي به آموزش دهندگان حوزه سلامت(كاركنان بهداشتي درماني) و ضرورت تربيت مربي جهت اجرايي نمودن آن و در راستاي برنامه عملياتي سالجاري واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران؛ كارگاه 2 روزه «اصول طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در حوزه سلامت» از تاريخ 28 لغايت 29 مهر ماه 1393 در اين معاونت برگزار گرديد.

ايشان در ادامه اظهار نمودند: دراين كارگاه كه 48 مربي در قالب هسته هاي آموزشي متشكل از كارشناسان مسئول و كارشناسان آموزش سلامت و اعضاي كميته هاي آموزش سلامت از 18 شبكه بهداشت و درمان شهرستان هاي تحت پوشش و حوزه ستادي اين معاونت شركت داشتند ؛آقاي دكتر محسن شمس - استاديار دانشگاه ، چگونگي طراحي و اجراي بسيج اطلاع رساني آموزشي را با ذكر نمونه هايي ا ز كمپين هاي اجرا شده، تشريح نمودند.

ايشان اظهار اميدواري نمودند با توجه به تجربيات حاصل شده، در آينده شاهد طراحي و اجراي بهينه بسيج هاي اطلاع رساني و آموزشي در زمينه اولويت هاي بهداشتي استان با هدف ارتقاي فرهنگ بهداشتي و ارتقاي سلامت شهروندان باشيم.

_شماره_

_تاريخ_

_پيوست_

نشاني : ساري بلوار امير مازندراني-خيابان رودكي (شهبند)مركز بهداشت استان مازندران كدپستي: 4816717887 تلفن: 1-01133398330 دورنگار:33399552

 

كارگاه آموزشي 2 روزه «اصول طراحي و اجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در حوزه سلامت» در مازندران
Powered by DorsaPortal