معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1393/09/29 تعداد بازدید: 92
ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري
ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري به عنوان اولين برنامه جامع و كامل بصورت پايلوت در شهرستان نوشهر آذر ماه آغاز شد.

ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري

به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري به عنوان اولين برنامه جامع و كامل بصورت پايلوت در شهرستان نوشهر آذر ماه آغاز شد.

ايشان مراحل اجراي برنامه را به شرح ذيل اعلام كرد

  1. هماهنگي درون بخشي و برون بخشي با مسئولين دانشگاه و شهرستانها
  2. تشكيل كميته علمي آموزشي
  3. تعيين وضعيت موجود و برنامه ريزي عملياتي و آموزشي
  4. اجراي آموزش ها براي سطوح مختلف ارائه خدمات( پزشك ودستيار پزشك)
  5. ارائه خدمات به گروه هدف
  6. بازآموزي سالانه
  7. پايش و ارزشيابي برنامه

دكتر سليماني راد با بيان اين كه اين برنامه از آذر ماه بصورت پايلوت در شهرستان نوشهر اجرا گرديد گفت:تا پايان سال جاري كليه مراقبتهاي مادران پيش از بارداري،بارداري و پس از زايمان به پزشكان خانواده شهري واگذار ميگردد.

وي اقدامات صورت گرفته در نوشهر را به شرح زير عنوان و گفت:

1- دريافت اطلاعات پزشكان خانواده شهري از واحد گسترش

2- تهيه جدول گانت اجراي برنامه

3- صدور ابلاغ اعضاي كميته آموزش

4- طرح موضوع در جلسه مديريت شهرستان

5- تشكيل جلسه توجيهي با پزشكان خانواده پايگاه‌هاي شهري

6- دريافت بوكلت‌ها، فرم‌ها

7- اطلاع رساني به جمعيت تحت پوشش

8- تهيه اسلايدهاي آموزشي و برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي براي پزشكان در قالب دو گروه

9- برگزاري كارگاه‌ آموزشي دو روزه براي دستياران پزشكان خانواده شهري (ماما- پرستار)

10- برگزاري كار عملي سه روزه براي دستياران پزشكان خانواده شهري (ماما- پرستار) در مراكز شهري

11- برگزاري آزمون براي دستياران پزشكان خانواده شهري

12- استخراج نتايج آزمون و مشخص نمودن پايگاه‌هايي كه مي‌توانند ارائه خدمات را شروع نمايند. ( 14 پايگاه )

13- شروع ارائه خدمات از تاريخ 8/9/93 در پايگاههايي پزشك خانواده شهري

 

ادغام برنامه مراقبت مادران در پزشك خانواده شهري
Powered by DorsaPortal