معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1393/10/16 تعداد بازدید: 101
برگزاري كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران: به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي با حضور مديران ،كارشناسان و معاون بهداشتي ، صبح دوشنبه اول دي ماه برگزار شد.

برگزاري كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:

به گزارش مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي با حضور مديران ،كارشناسان و معاون بهداشتي ، صبح دوشنبه اول دي ماه برگزار شد.

ايشان هدف از تشكيل اين جلسه را بررسي وضعيت مرگ و مير كودكان 1تا59 ماهه و طراحي مداخلات لازم جهت كاهش مرگها اعلام كرد

دكتر سليماني راد مرگ و مير نوزادان زير 1 ماه استان را در سال 92 به ميزان 5.9 در هزار تولد زنده اعلام و فرمودند در مقايسه با ميزان 11 كشوري (گزارش 2012who) و همچنين نسبت به ميزان 21 ميانگين جهاني سال 2012 از وضعيت مطلوبي برخوردار است.

ايشان اضافه كردند در سراسر دنيا ، مرگ و مير نوزادي مسئول 40 درصد از موارد فوت كمتر از 5 سال و 60 درصد موارد فوت زير 1 سال است و در مازندران مرگ و مير نوزادي مسئول 58.9 درصد مرگ زير 5 سال و 70.7درصد مرگ زير 1 سال مي باشد .

ايشان كم وزني و نارسي را اصلي ترين علت مرگ نوزاد دانسته و فرمودند ارتباط مستقيم بين تولد نوزاد نارس و شرايط اجتماعي و اقتصادي پايين وجود دارد .

مدير گروه سلامت خانواده مرگ و مير كودكان زير 5 سال استان را در سال 92 به ميزان 9.96 در هزار تولد زنده اعلام و فرمودند در مقايسه با ميزان 18 كشوري (گزارش 2012who) و همچنين نسبت به ميزان 48 ميانگين جهاني سال 2012 از وضعيت مطلوبي برخوردار است.

دكتر سليماني راد سه علت اول مرگ و مير كودكان زير 5 سال را نارسي 32.7 درصد ، ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزمي 30.5 درصد و حوادث ، سوختگي و مسموميتها 9.2 درصد بيان كردند

ايشان ميزان مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه دانشگاه علوم پزشكي مازندران را 4.1 در هزار تولد زنده اعلام و مهمترين علل آن را ناهنجاري هاي مادرزادي و كروموزمي 34.9 درصد و حوادث و سوانح 22.4 درصد بيان كردند و اشاره نمودند در بين حوادث و سوانح ، حوادث ترافيكي با 38.2 درصد و در بين ناهنجاري ها ، ناهنجاري قلبي عروقي با 39.6 درصد رتبه اول را داشته است

 

برگزاري كميته مرگ و مير كودكان1تا59 ماهه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal