معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۵ تير
تاریخ: 1393/10/20 تعداد بازدید: 106
آغاز اجراي شاخص عدالت در سلامت در مازندران
آغاز اجراي شاخص عدالت در سلامت در استان روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران: اجراي بررسي شاخص عدالت در سلامت از شنبه سيزدهم دي ماه در استان آغاز شد. هدف از اجراي اين برنامه تعيين ميزان كم وزني در كودكان زير 5 سال و تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي مي باشد.

آغاز اجراي شاخص عدالت در سلامت در مازندران


روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:

اجراي بررسي شاخص عدالت در سلامت از شنبه سيزدهم دي ماه در استان آغاز شد.

هدف از اجراي اين برنامه تعيين ميزان كم وزني در كودكان زير 5 سال و تغذيه انحصاري با شير مادر در 6 ماه اول زندگي مي باشد.

دكتر سليماني راد گفت:تحقق عدالت در سلامت يكي از اهداف غايي نظام سلامت است و تلاش در جهت دستيابي به آن از الويتهاي همه بخش هاي توسعه از جمله بخش سلامت محسوب مي شود.

مدير گروه سلامت خانواده استان افزود:كشور ما به عنوان كشوري با پيروي از ارزش هاي والاي اسلامي، پيشرو در گسترش مفاهيمي همچون عدالت، برابري، رفاه همگاني است كه گام هاي بلندي در راه ارتقاي سطح زندگي و رفاه نسبي مردم برداشته است. لذا با براساس سند چشم انداز 20ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و با تكيه بر ظرفيت موجود و تجارب موفق كشورمان در مبارزه با بي عدالتي، همچنين استفاده از ظرفيت هاي موجود دولت تدبير و اميد، ايجاد نظام پايش عدالت در سلامت از ضروري ترين وظايف است كه از طريق اين نظام بتوان وضعيت تفاوت هاي سلامت و عوامل مسبب آن را در طول زمان به تصوير كشيد و با استفاده از نتايج حاصل مداخلات موثر و مناسبي را طراحي و اجرا نمود.

وي گفت:در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي مازندران حداقل تعداد 1160 نمونه از كودكان 6 ماهه براي تعيين درصد تغذيه انحصاري و 2100 نمونه از كودكان زير 5 سال براي تعيين شاخص كم وزني در تمام شهرستانهاي استان بمدت 1تا 3هفته بر اساس جمعيت انها و تعداد مراجعين گرفته خواهد شد.

مدير گروه سلامت خانواده اضافه كردند در سال گذشته اين برنامه در استان بمدت يك هفته اجرا شده و ميزان كم وزني در كودكان زير 5 سال 0.9 درصد و ميزان تغذيه انحصاري با شير مادر 69 درصد بوده است

 

آغاز اجراي شاخص عدالت در سلامت در مازندران
Powered by DorsaPortal