معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
تاریخ: 1393/11/12 تعداد بازدید: 197
برگزاري جلسه كاهش مرگ و مير مادران باردار در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري جلسه كاهش مرگ و مير مادران باردار در دانشگاه علوم پزشكي مازندران به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي : جلسه كميته كاهش مرگ ومير مادران باردار به رياست دكتر جان بابايي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي و با حضور اعضاء ، صبح يكشنبه 5 بهمن ماه در تالار قلم برگزار شد.

برگزاري جلسه كاهش مرگ و مير مادران باردار در دانشگاه علوم پزشكي مازندران

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي : جلسه كميته كاهش مرگ ومير مادران باردار به رياست دكتر جان بابايي رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي و با حضور اعضاء ، صبح يكشنبه 5 بهمن ماه در تالار قلم برگزار شد.

رياست محترم دانشگاه در ابتداي جلسه فرمودند با وقوع مرگ مادران باردار بنيان خانواده و سلامت فرزندان در معرض خطر قرار مي گيرد. از اين رو سلامت مادران باردار، از نظر شاخص هاي بهداشتي اهميت دارد و مرگ و مير آنان علاوه بر اينكه نشاندهنده شاخص هاي بهداشتي پائين مي باشد، خود فاجعه اي بزرگ است. شناخت عوامل موثر بر اين شاخص مهم، ما را در اتخاذ راهكارهايي جهت پيشگيري از بروز مرگ هاي مشابه و بهبود آن، ياري مي نمايد.

سپس آقاي دكتر آگاه مدير درمان با ارائه گزارشي از وضعيت مرگ و مير مادران باردار از ابتداي سال 93 فرمودند كه با لطف خداي بزرگ تنها چهار مورد مرگ مادربارداردار داشتيم

در ادامه آقاي دكتر سليماني راد مدير گروه سلامت جمعيت ، خانواده و مدارس بيان داشتند ، مقاسيه ميزان مرگ مادري در دانشگاههاي كشور حكايت از وضع بسيار مطلوب استان در اين شاخص بسيار مهم دارد دانشگاه علوم پزشكي مازندران حدود 3.47 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دهد در حاليكه فقط 1.04 درصد مرگها را به خود اختصاص داده است و مرگ و مير مادر باردار در استان در سال 92 به ميزان 8.12 در يكصد هزار تولد زنده بوده ، در حاليكه اين شاخص در كشور 19.8 در يكصد هزار تولد زنده بوده است سپس ايشان با ارائه شرح حال يك مورد مرگ مادر باردار در استان نواقص بهداشتي مشاهده شده را به استحضار اعضاء رساندند ، همچنين خانم دكتر عبادي متخصص زنان شرح پرونده درماني مادر را بيان نمودند

در پايان حاضرين در جلسه به بررسي نهايي علل مرگ و مير مادر باردار پرداختند و مداخلات لازم را جهت كاهش مرگ و مير مادران باردار ارائه نمودند.

 

برگزاري جلسه كاهش مرگ و مير مادران باردار در دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal