معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور
تاریخ: 1390/05/09 تعداد بازدید: 308
برگزاري اولين نمايشگاه رسانه هاي چاپي و ديجيتالي سلامت
اولين جشنواره ملي هنر ،رسانه سلامت با حضور كليه وزارتخانه ها ،بخشها وسازمانها ي دولتي وخصوصي ودانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور درآبان سال90 در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني مازندران-معاونت بهداشتی برگزار خواهد شد
  جشنواره ملي هنر ،رسانه سلامت با حضور كليه وزارتخانه ها ،بخشها  وسازمانها ي دولتي وخصوصي ودانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور درآبان سال90 در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني مازندران-معاونت بهداشتی برگزار خواهد شد
لینک  ثبت نام در جشنواره
http://www.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=resaneh&lang=1&sub=5
برگزاري اولين نمايشگاه رسانه هاي چاپي و ديجيتالي سلامت
Powered by DorsaPortal