معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1394/02/30 تعداد بازدید: 38
سياست هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بخش افزايشي جمعيت موجب افزايش 4 درصدي باروري در استان گشت
جوانان گروه هاي سخت در دسترس هستند كه در سياست ها و برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان بطور ويژه ديده شدند.
دكتر نادر آهنگر معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گفتگويي با كميته اطلاع رساني نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت اظهار داشت:اين نمايشگاه در سالروز ابلاغ سياست هاي سلامت مقام معظم رهبري با رويكرد جوانان افتتاح شد. وي گفت: جوانان گروه هاي سخت در دسترس هستند كه در سياست ها و برنامه هاي وزارت بهداشت و درمان بطور ويژه ديده شدند.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با تصريح اينكه سالمندان و كودكان با توجه به در دسترس بودن برنامه هاي مراقبتي خوب و راحت  دريافت مي دارند بيان داشت: وزارت بهداشت در بسته هاي جديد مراقبي تمامي گروه هاي سني را مراقبت خواهد كرد.

وي با بيان اينكه در بسته هاي مراقبتي پزشكان خانواده براي تمامي گروه هاي سني آمادگي وجود دارد گفت: انتظار مي رود با اجراي اين برنامه ها خطرات سلامت حوزه جوانان در استان كاهش يابد.

دكتر آهنگر با اشاره به اينكه 25 تا 30 درصد جمعيت  كشور را جوانان تشكيل مي دهند افزايش جمعيت را مورد تاكيد دانست و گفت: جوانان پتانسيل موجود در بخش افزايشي  جمعيت هستند كه بايد برنامه و سياست هاي جامع اي برايشان تعريف گردد.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه برنامه ها و سياست هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بخش افزايشي جمعيت موجب افزايش 4 درصدي باروري در استان گشت تصريح كرد: سياست هاي مشاوره اي دانشگاه امروز رويكرد متفاوتي  است  كه علاوه بر مشاوره ها در هنگام ازدواج،شامل مشاوره هاي قبل و بعد ازدواج نيزمي شود.

دكتر آهنگر با اشاره به برپايي نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت اظهار كرد: فضاي كنوني نمايشگاه مكاني براي به نمايش گذاشتن عملكرد دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي ارتقا سلامت جوانان در اجتماع و خانواده است و جوانان و خانواده ها مي توانند با حضور در نمايشگاه از خدمات رايگان كارشناسان بهداشتي در حوزه هاي مختص به خود استفاده كنند.

وي گفت: در بخش فزرندآوري نيازمند تغيير نگرش ها هستيم خاطرنشان كرد: در اين زمينه بايد كار فرهنگي كرد.

وي از برنامه هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي  پويايي و بالندگي جمعيتي خبر داد و گفت: مشاوره ها در سطوح متوسطه دختران و پسران در زمينه ازدواج را خواهيم داشت.

دكتر آهنگر با اشاره به اينكه در مراكز مشاوره ازدواج دانشگاه فرايند مشاوره پس از ازدواج روند افزايشي دارد گفت: در راستاي سياست هاي افزايشي جمعيت ساخت توليدات رسانه اي و استفاده از فضاي مجازي در حال انجام است.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اشاره به اينكه به ازاي هر 30 هزار نفر در استان روانشناس باليني و كارشناس تغذيه از طريق خريد خدمت خواهيم داشت گفت: افزايش گرايش زنان  به قليان و همچنين پايين آمدن سن استفاده از قليان (9 تا13) سال از نگراني ها است . وي قليان را دروازه ورود به دام اعتياد دانست و گفت:  همه بايد براي سلامت معنوي در جامعه تلاش كنيم.

دكتر آهنگر بيان داشت: سازمان هاي با كاركرد فرهنگي بايد در حوزه سلامت روان با دانشگاه همكاري دو سويه داشته و برنامه محور باشند.

وي خاطر نشان كرد: در حوزه برنامه  هاي اجرايي براي جوانان در استان بايد انسجام و تعامل حاكم باشد تا با ظرفيت هايي كه در استان است در برنامه ريزي باند مدت به جايگاهي خوب دست يافت.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اظهار اينكه نبايد فقط از دولت مردان انتظار كار داشت گفت: خانواده ها كمك كنند با توانمند سازي كودكان آينده اي روشن براي آنان ترسيم گردد.

 

 

سياست هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در بخش افزايشي جمعيت موجب افزايش 4 درصدي باروري در استان گشت
Powered by DorsaPortal