معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ: 1394/02/30 تعداد بازدید: 4
دانشگاه علوم پزشكي مازندران در زمينه پيشگيري اقدامات خوبي دارد
خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در زمينه پيشگيري اقدامات خوبي دارد كه مشاركت آنها در زمينه جلوگيري و پيشگيري از آلوده شدن به مواد مخدر و اعتياد قابل تحسين است.
حاجي پور رئيس اداره مطالعات معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران در گفتگو با كيمته اطلاع رساني نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با اظهار اينكه دانشگاه علوم پزشكي در اقدامي  ارزشمند اقدام به برگذاري نمايشگاهي متناسب با نياز امروز جامعه فضايي مناسب را به وجود آورد تا جوانان با چالش ها و تهديداتي كه روبرويشان در حال و آينده قرار دارد بتونند آشنا شوند و در مسير درست قرار گيرند اظهار داشت: امروز اعتياد به عنوان مشكلي دردسر ساز براي جوانان شده كه آسيب جدي براي نهاد خانواده است.

رئيس اداره مطالعات معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران با اظهار اينكه در وضعيت كنوني جمهوري اسلامي ايران كه ريشه در شعائر ديني، انديشه هاي جمهوري اسلامي و استقلال طلبي دارد  بيش از هر زمان ديگري در تير رس دشمنان قراردارد و دشمن كه نتوانست ايران اسلامي را زير سلطه بگيرد با هدف قرار دادن جوانان و گرفتار كردن آنها در دام اعتياد به تضعيف آنها پرداخته تا در مشاركت با جامعه نباشند بيان داشت: افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده مواد مخدر در زمينه اعتياد بزرگترين تهديد براي كشور ماست و با روي آوردن به مواد مخدر صنعتي و تنوع توليدات جوانان را به سمت اعتيا د مي كشاند.

رئيس اداره مطالعات معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي مازندران با اظهار اينكه اكثر جوانان با توجه ه شرايطي به دلايل بيكاري و اشتغال و ازدواج و .... كه دارند بدون دليل منطقي به اعتياد روي مي آورند گفت: در اين زمينه در بعد مسائل فرهنگي مشكل داريم كه مسئوليت دست گاههاي فرهنگي رادر اين بخش سنگين كرد.

سرهنگ حاجي پور تصريح كرد: بسياري از مشكلات در مرحله پيشگيري قابليت حل شدن دارند. وي اظهار داشت: آشنايي جوانان با مواد افيوني يكي از ابزار پيشگيري است كه در اين نمايشگاه به طور رايگان مشاوره مي گردد.

وي با دعوت از تمامي جوانان استان براي حضور در اين نمايشگاه بيان داشت: خوشبختانه دانشگاه علوم پزشكي مازندران در زمينه پيشگيري اقدامات خوبي دارد كه مشاركت آنها در زمينه جلوگيري و پيشگيري از آلوده شدن به مواد مخدر و اعتياد قابل تحسين است. وي خواستار حضور خانواده ها به اتفاق جوانان در نمايشگاه بالندگي و جواني جمعيت شد.

دانشگاه علوم پزشكي مازندران در زمينه پيشگيري اقدامات خوبي دارد
Powered by DorsaPortal