معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ: 1394/03/05 تعداد بازدید: 40
تغيير الگوي باروري نتيجه روند توسعه در كشورها است
دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گفتگويي اختصاصي با كميته اطلاع رساني نمايشگاه پويايي،بالندگي و جواني جمعيت در ساري با اظهار اينكه نمايشگاه حاضر تاكيد بر پيايي جمعيت دارد در خصوص چرايي سياست هاي ابلاغي رهبري در بحث جمعيت خاطر نشان كرد: با نگاهي به سي سال گذشته در كشورمان خواهيم ديد كه كاهش باروري همواره مشهود بود كه شايد در نگاه اول برنامه هاي كنترل و تنظيم خانواده را متوجه خود كند در حالي كه آمارها نشانگر اين امر هستند كه قبل از آن هم كاهش نرخ باروري را شاهد بوديم.

دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در گفتگويي اختصاصي با كميته اطلاع رساني نمايشگاه  پويايي،بالندگي و جواني جمعيت در ساري با اظهار اينكه نمايشگاه حاضر تاكيد بر پيايي جمعيت دارد در خصوص چرايي سياست هاي ابلاغي رهبري در بحث جمعيت خاطر نشان كرد: با نگاهي به سي سال گذشته در كشورمان خواهيم ديد كه كاهش باروري  همواره مشهود بود كه شايد در نگاه اول برنامه هاي كنترل و تنظيم خانواده را متوجه خود كند در حالي كه آمارها نشانگر اين امر هستند كه قبل از آن هم كاهش نرخ باروري را شاهد بوديم.

دكتر محسن اعرابي توسعه را در همه كشورها موثر بر رشد جمعيت دانست و گفت: روند رو به رشد توسعه در كشور ما هم با تغيير فرهنگ و نگرش موجب كاهش الگوي باروري شد كه سياست هاي ابلاغي رهبري در بر پايي نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت بر امر ازدواج و فرزندآوري با نگاهي به مسئله اشتغال و مسكن ، ازدواج و... تاكيد دارد.

نسل جديد نيازمند اطمينان است

وي با بيان اينكه در نمايشگاه حاضر تلاش براي ايجاد روحيه مثبت در ازدواج وفرزند آوري با مشاوره هاي متناسب است گفت: عزمي ملي براي برداشتن سد پيش روي جوانان در جامعه بايد حاكم باشد و در اين خصوص واقعيت ها را نبايد ناديده انگاشت و با توجه بر مشكلات حوزه اشتغال،مسكن، رفاه و ازدواج براي جوانان بايد اطمينان از يك زندگي سالم و بدون دغدغه را براي آنها فراهم كرد تا جوانان بعد از ازدواج با خيال راحت به امر فرزند آوري بپردازند.

دكتر اعرابي با بيان اينكه اكثر زوجين پس از ازدواج يا تك فرزند هستند يا اينكه به فكر فرزندآوري نيستند بيان داشت:در همين راستا از سال گذشته از سوي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تمامي زوجيني كه در شهر و روستاهاي استان ازدواج كردند و فرزند نداشتند يا فرزند آنها دوسال و نيم يا سه سال داشت شناسايي و مورد مشاوره قرار گرفتند كه بنظر مي رسد آثار مثبتي در نرخ باروري در استان داشته باشد.

براي تغيير نگرش ها بايد كار فرهنگي كرد

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اظهار اينكه اين زوج ها نيازمند مشاوره هستند تا آنچه كه در جامعه به عنوان يك عرف متعارف به عنوان تك فرزندي جا خوش كرد جاي خود را به افزايش مواليد دهد گفت: شناسايي گروه هاي هدف از برنامه هاي ماست وكار فرهنگي كه شروع شد نيازمند زمان است تا نتايج خود را نشان دهد.

رسانه ها از تاثير گذاري در نرخ رشد  جميت غافل نشوند

وي خواستار همكاري تنگاتنگ رسانه ها در اين خصوص شد و گفت: نسل جديد بر مسائل اقتصادي تاكيد بسياري دارد كه با فراهم آوردن يك زندگي مرفه مي توان بر نرخ باروري اثر گذاشت.

دكتر اعرابي با بيان اينكه تك فرزندي در جامعه ريشه در مسائل اقتصادي و رفاهي خانواده ها دارد بيان داشت: در تغيير اين نگرش نيازمند به تحول فرهنگي هستيم كه زمان بر است.

وي با تاكيد اينكه در تمام دنيا توسعه بر الكگوي باروري اثرگذاشته ايران را هم مستثني از اين امر ندانست و گفت: كشور ما هم كشوري در حال توسعه است كه شاهد تغيير در رشد باروري آن هستيم.

وي با اظهار اينكه رشد تحصيلات نيز يكي از آيتم هاي توسعه هر كشوري است كه ملاك ها براي ازدواج و باروري را تحت تاثير قرار مي دهد گفت: 60 درصد دانش آموختگان دانشگاهي ما را دختران شكل مي دهند كه با تغيير تفكر آنها در امر ازدواج تبعات را متوجه كشور مي كند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران سياست هاي جمعيتي در آينده را براي حفظ جمعيت فعلي هر زوج 2 فرزند و هر ده زوج يكي 3 فرزند بيان داشت و گفت: در جامعه هدف ما  فرزند آوري  تاكيد بر زوج هاي تحصيل كرده هر زوج حداقل دو فرند دارد تا در آينده منابع انساني كار براي كشور داشته باشيم.

 

تغيير الگوي باروري نتيجه روند توسعه در كشورها است
Powered by DorsaPortal