معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1394/03/05 تعداد بازدید: 35
نياز امروز جامعه پرداختن به مسائل اقتصادي جوانان است
دكتر سلطان تويه روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران هم در گفتگويي در امر تغيير نگرش درباروري براي جمعيت جوان گفت: امروز نياز جامعه است كه به مسائل اقتصادي جوانان پرداخته شود. وي با تاكيد بر همكاري رسانه ها با تاثيري كه مي توانند در تغيير نگرش فضاي كنوني حاكم بر فرزندآري در كشورداشته باشند گفت: توجه به مسئله اشتغال واعتياد از نيازهايي است كه بايد به آن پرداخته شود تا جوان با خيال راحت ازدواج كند و بخواهد فرزند بياورد.

دكتر سلطان تويه  روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران هم در گفتگويي در امر تغيير نگرش درباروري براي جمعيت جوان  گفت: امروز نياز جامعه است كه به مسائل اقتصادي جوانان پرداخته شود.

وي با تاكيد بر همكاري رسانه ها با تاثيري كه مي توانند در تغيير نگرش فضاي كنوني حاكم بر فرزندآري در كشورداشته باشند گفت: توجه به مسئله اشتغال واعتياد از نيازهايي است كه بايد به آن پرداخته شود تا جوان با خيال راحت ازدواج كند و بخواهد فرزند بياورد.

اشتغال جوانان هم حل شود مشكل تك فرزندي در جامعه حل نخواهد شد

وي با اعتقاد بر اينكه اگر قضيه اشتغال جوانان حل شود مشكل تك فرزندي در جامعه حل نخواهد شد گفت:امروزه شاهد تغيير فرهنگ زندگي در كشور هستيم كه  مسئوليت پذيري در قبال خانواده را كم كرده است.

دكتر سلطان تويه با اظهار اينكه با تغيير فرهنگ در حوزه ازدواج و فرزند آوري مي بايست با آموزش جلوي تغيير نگرش ها را مي گرفتيم گفت: اگر خانواده ها بدانند كه تك فرزندي در آينده چه آسيب هايي بر تك فرزندها خواهد گذاشت قطعا در فرزندآوري نگاهي متفاوت خواهند داشت.

تك فرزنداني= عدم شناخت مهارت هاي زندگي / تك فرزندي  يكي از علل اعتياد در جوانان

وي تصريح كرد:تك فرزندان در شناخت مهارتهاي زندگي دچار مشكل و در آينده انسان هايي  افسرده و پرتنش خواهند  بود.

سلطان تويه خاطر نشان كرد: والدين تك فرزندان با ناديده گرفتن رفتارهاي بد فرزند وعدم آموزش سختي و ... به آنها موجب مي شوند كه آنها هرگز حس رقابت را درك نكنند.وي تك فرزندي را يكي از علل اعتياد در جوانان برشمرد و با اظهار اينكه وزارت بهداشت در اين امر وارده شده و تلاش در تغيير اين نگرش ها دارد از رسانه ها خواست تا با بستر سازي در اين زمينه در اجراي سياست هاي ابلاغي رهبري همت كنند.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران شاد زيستن را لازمه زندگي دانست و گفت: اشكالات رفتاري براي شاد زيستن بايد در جامعه مرتفع گردد.

سلطان تويه گفت: با بكار گيري متخصصان روانشناسي و كارشناسان سعي در رفع بخشي از اين مشكلات هستيم و رسانه ها هم به نوبه خود مي توانند كمك كار باشند تا نگاه به زندگي تغيير كند.

دكتر سلطان تويه با اظهار اينكه در كشورهاي توسعه يافته به شدت كمبود منابع انساني مشهود است گفت: در اين كشورها سعي مي شود با روش هاي جاذب و اقتصادي پويا زمينه مهاجرت  جوانان در كشورهايي نظير كشور ما را فراهم كنند و موجب جدب بهترين هاي منابع انساني ما شوند.

هر خانواده 2 فرزند و هر ده خانواده  يكي 3 فرزند براي  حفظ جمعيت فعلي

 

وي با بيان اينكه: اگر در دهه هاي آينده ما به جايگاهي بالا در رشد اقتصادي نرسيم و منابع انساني ما روند كاهشي داشته باشد دچار مشكل خواهيم بود گفت:در بحث افزايش جمعيت اعتقاد به فرزند آوري زياد نيست بلكه سياست ها مبتني بر هر خانواده 2 فرزند و هر ده خانواده  يكي 3 فرزند است تا حد اقل بتوانيم جمعيت فعلي را حفظ كنيم.

وي گفت: اگر نتوانيم  جمعيت فعلي را كه به تناسب، منابع؛ در آينده در اختيار  خواهند داشت را خفظ كنيم  آينده كشور را  با چالش روبرو خواهيم  ديد.

نياز امروز جامعه پرداختن به مسائل اقتصادي جوانان است
Powered by DorsaPortal