معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1394/03/07 تعداد بازدید: 14
شبكه هاي اجتماعي عمده ترين علل گرايش جوانان به مواد مخدر هستند
جانشين پليس موادمخدر استان با اظهار اينكه در راستاي سياست هاي ابلاغي رهبري در مبحث جمعيت همه اقشار بايد به نوبه خود كار كنند
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت استان:

سرهنگ عبدا.. كشيري جانشين پليس موادمخدر استان در نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت در ساري با بيان اينكه جوانان پشتوانه هاي اصلي كشور اند اظهار داشت: شبكه هاي اجتماعي عمده ترين علل گرايش جوانان به مواد مخدر هستند كه لازم است با خلا اطلاع رساني كه در اين قضيه است دستگاه هاي فرهنگي برنامه ريزي داشته باشند.

جانشين پليس موادمخدر استان با اظهار اينكه در راستاي سياست هاي ابلاغي رهبري در مبحث جمعيت همه اقشار بايد به نوبه خود كار كنند بيان داشت: والدين بنيان اصلي خانواده اند كه در تربيت فرزندان نقش اساسي دارند ولي در فضاي كنوني در رابطه با چگونگي رفتار با فرزندان دچار چالش هستند.وي گفت: مركز مشاوره هاي رفتاري ناجا هم در اين بين مشاوره هايي را براي كمك به خانواده ها دارد.

اين مسئول وظيفه اساسي و ذاتي پليس مباره با مواد مخدر را اقدامات مقابله اي بيان داشت و گفت: در كنار اين امر اقدامات پيشگيرانه ما در كلاس هاي آموزشي براي آگاه سازي با استفاده از كارشناسان خبره در مراكز علمي برقرار است.

وي ميانگين سن گرايش به مواد مخدر صنعتي را بين 20 تا 35 سال در استان بيان داشت و گفت: خانواده ها با شماره تلفن 110 و 197 يا شماره 2183511 مي توانند با پليس مبارزه با مواد مخدر در تماس باشند.

وي بيان كرد: در مشاوره هاي ما ترك اعتياد با سم زدايي در مراكز مجاز انجام مي شود كه مورد استقبال خانواده ها قرار گرفت.

شبكه هاي اجتماعي عمده ترين علل گرايش جوانان به مواد مخدر هستند
Powered by DorsaPortal