معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1394/03/09 تعداد بازدید: 69
آينده كشور نيازمند جمعيت جوان فعال، پويا و با نشاط است/
معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور در بازديد از نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت در ساري با بيان اينكه در آينده به جمعيت جوان فعال، پويا و با نشاط نيازمنديم گفت: كشور به لحاظ جمعيتي در آستانه پيري است و براي جلوگيري از بحران پيري در آنده قبل از وقوع بايد چاره انديشي كرد.

معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كشور در بازديد از نمايشگاه پويايي و جواني جمعيت در ساري با بيان اينكه در آينده به جمعيت جوان فعال، پويا و با نشاط نيازمنديم گفت: كشور به لحاظ جمعيتي در آستانه پيري است و براي جلوگيري از بحران پيري در آنده قبل از وقوع بايد چاره انديشي كرد.

دكترمحي الدين بهرام محمديان تصريح كرد: اگر به لحاظ سوق الجيشي جمعيت كشور را جمعيتي جوان تبديل كنيم قابليت هاي زيادي به دست خواهيم آورد .

معاون وزير آموزش و پرورش در پاسخ به نگراني هاي بعضي ها در خصوص اينكه امكانات و منابع كشورجوابگوي جمعيت بشيتر در آينده نخواهد بود با بيان اينكه همه بايد همتت كنند گفت: نگراني ها بي مورد است چراكه به اندازه كافي كشور از امكانات برخوردار است.

محمديان تاكيد كرد: چرا كه آينده كشور نيازمند جمعيت جوان فعال، پويا و با نشاط است.

 

 

آينده كشور نيازمند جمعيت جوان فعال، پويا و با نشاط است/
Powered by DorsaPortal