معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
تاریخ: 1394/03/09 تعداد بازدید: 49
خوانش درست موقعيت ها، ارزش ها و هنجار ها تقويت اميد به آينده در جوانان است
فردوس حاجيان پروهش گرو استاد بين الملل در بازديد از نمايشگاه جواني جمعيت در ساري با جمعيت جوان و با نشاط موجب پويايي و بالندگي كشور است گفت: بستر رها شدن انرژي ها و دخاير جوان كشور را بايد طوري فراهم كرد كه مبتني بر دانش و مهارت آموزي باشد

فردوس حاجيان پروهش گرو استاد بين الملل در بازديد از نمايشگاه جواني جمعيت در ساري با جمعيت جوان و با نشاط موجب پويايي و بالندگي كشور است گفت: بستر رها شدن انرژي ها و دخاير جوان كشور را بايد طوري فراهم كرد كه مبتني بر دانش و مهارت آموزي باشد.

استاد يونسكو اهداف رهبري را باور خود باوري جوانان در عرصه توليد و سازندگي بيان داشت وافزود: مازندران استاني ثروتمند است كه فقر آن در پشت جنگل هاي هاي سبز آن پنهان است و جوانان آن براي اشتغال مشكل دارند. وي با اظهار اينكه مسئولان همت كنند و زمينه اشتغال فعال را با ظرفيت هاي بي نظير اين استان بي نظير فراهم آورند گفت: زمينه تسهيل ازدواج آسان در كنار اشتغال پويا خود باوري جوانان در تشكيل خانواده و تقويت فرزند آوري است.

معلم شهرك الفبا بيان داشت: با پويايي صنعت در مازندران دختر و پسران جوان مازندراني به پويايي و بالندگي مي رسند و اميد به تشكيل خانواده و فرزند در آنها تازه ترمي شود.

فردوس حاجيان تصريح كرد: اگر زمينه اشتغال و توليد را براي جوانانمان مهيا نكنيم آنها گرفتار شبكه هاي اجتماعي، لاين و وايبر و واتس آپ شده و از هدف باز مي مانند.

اين استاد بين الملل  تاكيد كرد: درست خواندن و خوانش موقعيت ها، ارزش ها و هنجار ها موجب مهارت افزايي و توانمندي جوانان و اميد به آينده مي شود.

خوانش درست موقعيت ها، ارزش ها و هنجار ها تقويت اميد به آينده در جوانان است
Powered by DorsaPortal