معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
تاریخ: 1394/03/19 تعداد بازدید: 109
اولين جلسه اتاق فكر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه ( با حضور رياست محترم دانشگاه) برگزار شد.
94اولين جلسه اطاق فكر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي مازندران به ميزباني معاون بهداشتي در سالن شماره يك معاونت بهداشتي با حضور دكتر جان بابايي رياست محترم دانشگاه و قائم مقام وزير و رئيس دانشكده بهداشت ساري و معاون بهداشتي/مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي و جمعي از كارشناسان مسئول بهداشت محيط شهرستانهاي استان و كارشناسان ستاد ي و برخي از بازرسين بهداشت محيط شهري و روستايي و اعضاء محترم هيات علمي دانشكده بهداشت برگزار گرديد.

اولين جلسه اتاق فكر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه ( با حضور رياست محترم دانشگاه) برگزار شد.

روابط عمومي معاونت بهداشتي مازندران:
بنا به گفته مهندس محمد حسن ابدي مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشگاه ، در تاريخ 17/3/94اولين جلسه اطاق فكر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي مازندران به ميزباني معاون بهداشتي در سالن شماره يك معاونت بهداشتي با حضور دكتر جان بابايي رياست محترم دانشگاه و قائم مقام وزير و رئيس دانشكده بهداشت ساري و معاون بهداشتي/مدير گروه بهداشت محيط و حرفه اي و جمعي از كارشناسان مسئول بهداشت محيط شهرستانهاي استان و كارشناسان ستاد ي و برخي از بازرسين بهداشت محيط شهري و روستايي و اعضاء محترم هيات علمي دانشكده بهداشت برگزار گرديد.

در اين جلسه كليه اعضاء با مشاركت فعال نسبت به ارائه نقطه نظرات در خصوص چالش هاي پيش رو بهداشت محيط استان و راهكار برون رفت از اين مشكلات را بيان داشتند.

دكتر جان بابايي رياست محترم دانشگاه ضمن تقدير از حضور فعال و بموقع اعضاء خواستار استمرار اين جلسات با تقويم زمان بندي مشخص و سازماندهي كميته هاي فني جهت بررسي كارشناسي مشكلات شدند

 اولين جلسه اتاق فكر گروه مهندسي بهداشت محيط دانشگاه ( با حضور رياست محترم دانشگاه) برگزار شد.
Powered by DorsaPortal