معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
تاریخ: 1394/06/15 تعداد بازدید: 67
چهارمين دوره مباحث بهداشتي برنامه فلوشيپ مديران
معاون فني مركز بهداشت استان مازندران: چهارمين دوره مباحث بهداشتي برنامه فلوشيپ مديران معاون فني مركز بهداشت استان در گفتگو با روابط عمومي مركز بهداشت استان از چهارمين دوره تدريس مباحث بهداشتي بصورت كارگاهي ويژه مديران شبكه هاي بهداشتي درماني و معاونين بهداشتي خبر داد و گفت:

معاون فني مركز بهداشت استان مازندران:

چهارمين دوره مباحث بهداشتي برنامه فلوشيپ مديران

معاون فني مركز بهداشت استان در گفتگو با روابط عمومي مركز بهداشت استان از چهارمين دوره تدريس مباحث بهداشتي بصورت كارگاهي ويژه مديران شبكه هاي بهداشتي درماني و معاونين بهداشتي خبر داد و گفت:

اين كارگاه با تاكيد بر معرفي برنامه ملي كنترل و پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و نيز معرفي برنامه هاي جاري گروه غيرواگير (ديابت، فشارخون، كم كاري تيروئيد نوزادان، PKU، G6PD، تالاسمي، ادغام برنامه جامع ژنتيك، ثبت سرطان، برنامه آموزش عوامل خطر غيرواگير در مهدكودك ها و آموزش پرورش(تفاهم نامه ها)، سوانح و حوادث ، نظام مراقبت عوامل خطر غيرواگير در 25/6/94 برگزار مي گردد

دكتر نادر آهنگر افزود: از اهداف اين كارگاه شناسايي ماهيت غير واگير و هزينه هاي تحميلي از غيرواگير و

اجراي برنامه هاي پيشگيرانه و همچنين تغييرات سيماي سلامت و گذار جمعيتي، بوم شناسي مازندران، عوامل خطر غيرواگير، نمودارهاي مربوط به چاقي و نتايج steps در مازندران مي باشد

وي گفت: آشنايي و اهميت مشاركت و حمايت طلبي بين بخشي را در كنترل بيماريهاي غيرواگير و

اركان موفقيت در كنترل بيماريهاي غيرواگير و مفهوم مراقبت يا surveillance را از مهمترين دانش و آگاهي مجريان و مديران بخش غير واگير دانست

نادر آهنگر مفهوم شاخص مداري، داده ها و صحت آن را از مهمترين دانسته هاي علمي اين حوزه اعلام كرد و گفت:

حاكميت بهداشتي و اعمال آن در برنامه هاي غيرواگير و برنامه هاي جاري غيرواگير حائز اهميت بوده و برگزاري و شركت در جلسات و كميته هاي فني و نيز پيگيري تا حصول نتيجه از دستاورد اين كارگاه مي باشد.

 

چهارمين دوره مباحث بهداشتي برنامه فلوشيپ مديران
Powered by DorsaPortal