معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۰ تير
تاریخ: 1394/06/16 تعداد بازدید: 123
جذب ماما در مركز بهداشت شهرستان ساري
جذب ماما در مركز بهداشت شهرستان ساري

جذب ماما در مركز بهداشت شهرستان ساري

"مركز بهداشت شهرستان ساري در نظر دارد بر اساس دستورالعمل 1757/4/ب/د مورخ02/03/ 1394معاونت محترم بهداشتي دانشگاه ،آزمون جذب مامايي براي متقاضيان برنامه پزشك خانواده روستايي جهت اشتغال در دو مركز كوهستاني برگزار نمايد.از داوطلبين جهت ثبت نام به مركز بهداشت شهرستان ساري حداكثر تا تاريخ 06/07/1394دعوت بعمل مي آيد".

جذب ماما در مركز بهداشت شهرستان ساري
Powered by DorsaPortal