معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
تاریخ: 1394/08/16 تعداد بازدید: 50
طرح تحول سلامت يكي از دستاوردهاي مهم نظام است
سلامت و امنيت، دو مقوله مهم در امر سلامت شهروندان است طرح تحول سلامت يكي از دستاوردهاي مهم نظام است كه به راحتي به دست نيامده و نياز به حراست و مراقبت دارد.خوشبختانه اين طرح توانسته است زمينه افزايش رضايتمندي مردم را فراهم آورد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

طرح تحول سلامت يكي از دستاوردهاي مهم نظام است

معاون بهداشت وزارت بهداشت در سفر يكروزه خود به مازندران ،ارزيابي برنامه هاي تحول در حوزه بهداشت به ويژه طرح تحول پزشك خانواده در مازندران را هدف خود از اين سفر بيان كرد و گفت:سلامت و امنيت، دو مقوله مهم در امر سلامت شهروندان است طرح تحول سلامت يكي از دستاوردهاي مهم نظام است كه به راحتي به دست نيامده و نياز به حراست و مراقبت دارد.خوشبختانه اين طرح توانسته است زمينه افزايش رضايتمندي مردم را فراهم آورد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران،دكترعلي اكبر سياري در بازديد از مركز بهداشتي شماره 5 ساري، با بيان اين كه 8 برنامه پشتيباني براي اجراي برنامه پزشك خانواده داريم اظهار كرد:مديريت ، آموزش كاركنان، پايش ارزشيابي، تكميل و تجهيز شبكه، تكميل نظام اطلاعات و ارتباط با مراكز پژوهشي و آموزشي و ارائه بسته خدمتي و نظام پرداخت از مهم ترين برنامه هاي معاونت بهداشت است .

وي ارائه خدمات و مراقبت هاي اوليه بهداشتي درماني به روستائيان و شهرهاي زير 20 هزار نفر و عشاير، تامين سلامت در حاشيه شهرها و سكونتگاه هاي غيررسمي،تكميل برنامه پزشك خانواده در دو استان مازندران و فارس،ارتقا سواد سلامت جامعه با اجراي برنامه ملي ترويج و توسعه خود مراقبتي و توانمند سازي مردم،برنامه تقويت و نهادينه سازي همكاري هاي بين بخشي و برنامه بهداشت عمومي را از برنامه هاي نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت برشمرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان كرد:تغييري كه در برنامه نظام تحول سلامت داده شده اين است مردم به جاي اين كه دو پرونده نزد پزشك خانواده و مراكز بهداشتي داشته باشند تصميم بر اين شد تا با يك پرونده نزد پزشك مربوطه شان مشكلشان مرتفع شود. 

سياري در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص استيجاري بودن اغلب ساختمان پايگاه‌ها و درمانگاه‌هاي بهداشتي مازندران كه اين مسئله باعث دغدغه مسئولان مربوطه شده است گفت:اميدواريم با حمايت دولت و بخش خيرين نسبت به رفع اين مشكل در آينده اقدام شود كه البته تعدادي از اين مراكز بهداشتي از همين كانال در حال ساخت بوده و مراكز بعدي با تامين بودجه شروع به كار خواهد كرد.

 

 

طرح تحول سلامت يكي از دستاوردهاي مهم نظام است
Powered by DorsaPortal