معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ: 1394/10/13 تعداد بازدید: 22
كارگاه آموزشي مراقبت آنفلوآنزا و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي در بهداشت استان
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران، مدير گروه بيماري هاي واگير مركز بهداشت مازندران گفت:كارگاه آموزشي دو روزه مراقبت آنفلوآنزا و كنترل و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي حاد واگير با نگرش بر مقررات بهداشتي و نظام مراقبت سندرميك از نهم تا دهم دي ماه با حضور كليه كارشناسان برنامه آنفلوانزا مركز بهداشت شهرستان هاي تابعه و كارشناسان كنترل عفونت كليه بيمارستان هاي استان در محل مركز بهداشت استان برگزار گرديد

كارگاه آموزشي مراقبت آنفلوآنزا و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي در بهداشت استان

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران، مدير گروه بيماري هاي واگير مركز بهداشت مازندران گفت:كارگاه آموزشي دو روزه مراقبت آنفلوآنزا و كنترل و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي حاد واگير با نگرش بر مقررات بهداشتي و نظام مراقبت سندرميك از نهم تا دهم دي ماه با حضور كليه كارشناسان برنامه آنفلوانزا مركز بهداشت شهرستان هاي تابعه و كارشناسان كنترل عفونت كليه بيمارستان هاي استان در محل مركز بهداشت استان برگزار گرديد.

دكتر محمدرضا پارسايي اظهار كرد:در اين كارگاه دو روزه موضوعاتي مانند اهميت جايگاه نظام مراقبت بيماريها، نظام مراقبت سندرميك در مراقبت بيماريها. بيماريهاي واگير تنفسي ، درمان دارويي و واكسيناسيون آنفلوآنزا و نقش و مسئوليت پرستاري در كنترل عفونت و حفاظت كاركنان مطرح و توسط مدرس اين كارگاه آموزش داده شد.

به گفته وي اين آموزش ها باعث ارتقاء سطح آگاهي كاركنان در زمينه هاي علمي و مهارتي شده و همين امر باعث مي شود كه كاركنان بهداشت و درمان كه به نوعي سربازان مقابله با مشكلات بهداشتي و درماني در استان هستند بتوانند باري از روي دوش مردم برداشته و جامعه اي سالم را به ارمغان بياورند.

كارگاه آموزشي مراقبت آنفلوآنزا و پيشگيري از عفونت هاي تنفسي در بهداشت استان
Powered by DorsaPortal