معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
تاریخ: 1394/10/19 تعداد بازدید: 107
كارگاه آموزشي دو روزه ارزيابي ريسك HSE
كارگاه آموزشي دو روزه ارزيابي ريسك HSE در شبكه بهداشت شهرستان بهشهر برگزار شد.

كارگاه آموزشي دو روزه ارزيابي ريسك HSE

واحد بهداشت حرفه اي معاونت محترم بهداشتي دانشگاه در راستاي سياست هاي آموزشي خود و برنامه عملياتي بهداشت حرفه اي سال 94 و با هدف توانمندسازي كارشناسان بهداشت حرفه اي در شناسايي و ارزيابي و مديريت ريسك در واحدهاي كاري با هماهنگي هاي انجام شده قبلي با شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر كارگاه 2 روزه ارزيابي ريسك (risk assessment) را در مورخه هاي 1/10/94 و 2/10/94 با هماهنگي با آقاي دكتر مجيد عليزاده استاد دانشگاه و مدير عامل شركت كاسپين كيفيت آسيا و پايش سيستم مهر براي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درصنايع و بيمارستانهاي حوزه شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي سوادكوه – جويبار– ساري– مياندرود – نكا - بهشهر و گلوگاه در سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر برگزار نمود.

اين جلسه آموزشي كه با حضور باشكوه تعداد 132 نفراز كارشناسان بهداشت حرفه اي وHSE شهرستانهاي مذكور همراه بود با سخنراني كوتاه آقاي دكتر صالح طبري رياست محترم شبكه بهداشت و درمان بهشهر ادامه يافت . دكتر صالح طبري ضمن خوش آمدگويي به مهمانان شركت كننده و تبيين نقش كارشناسان بهداشت حرفه اي در صيانت از نيروي مولد جامعه اظهار اميدواري كرد اين كارگاه بتواند در توانمندساختن كارشناسان بهداشت حرفه اي د ر مديريت ريسك و كاهش حوادث و بيماريهاي ناشي از كار نقش موثري داشته باشد .. سپس آقاي دكتر عليزاده رسما كارگاه ارزيابي ريسك را شروع نمود جلسه در روز اول كارگاه با تدريس دكتر عليزاده تا ساعت 13:30 ادامه داشت . در روز دوم پس از نيم ساعت تدريس تئوري شركت كننده گان به 25 گروه 5 نفره تقسيم و جلسه بصورت work shop ادامه دافت و پس از طرح چند سوال توسط استاد عليزاده كارشناسان بصورت گروهي و با همفكري روي سوال طرح شده كار و نتيجه را به بحث و تبادل نظر گذاشتند و در نهايت كارگاه در ساعت 14 با صلواتي بر محمد و آل محمد پايان يافت .

با هماهنگي انجام شده قبلي اين كارگاه با پوشش خبري بسيار خوب عكاسان و خبرنگاران روزنامه هاي شهرستاني و استاني و شبكه خبر و شبكه استاني تبرستان همراه بود و خبرنگاران ضمن پوشش تصويري اين كارگاه مصاحبه مطبوعاتي را با دكتر عليزاده در خصوص اهداف و اهميت كارگاه ارزيابي ريسك داشتند كه گزارش تصويري آن در شبكه خبر مورخ 1/10/94 و اخبار ساعت 11 مورخ 2/10/94 شبكه استاني تبرستان بصورت كامل پخش شد

كارگاه آموزشي دو روزه ارزيابي ريسك HSE
Powered by DorsaPortal