معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر
تاریخ: 1394/11/24 تعداد بازدید: 17
برنامه ملي خودمراقبتي مدارس، در مركز بهداشت استان مازندران برگزار گرديد.
اولين جلسه كميته اجرايي بين بخشي برنامه ملي خودمراقبتي در خصوص طرح سفيران سلامت دانش آموز و شيوه اجراي اين طرح با حضور مسئولين استاني توسط واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

برنامه ملي خودمراقبتي مدارس، در مركز بهداشت استان برگزار گرديد.

در راستاي اجرايي كردن برنامه ملي خودمراقبتي به عنوان پنجمين برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت،اولين جلسه كميته اجرايي بين بخشي برنامه ملي خودمراقبتي در خصوص طرح سفيران سلامت دانش آموز و شيوه اجراي اين طرح با حضور مسئولين استاني توسط واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

در اين نشست كه با حضور كارشناسان مسئول و كارشناسان واحدهاي آموزش سلامت و بهداشت مدارس مركز بهداشت استان و رئيس و كارشناس اداره سلامت و تندرستي اداره كل آموزش و پرورش استان برگزار گرديد، شيوه نامه اجرايي طرح مشترك برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس مطابق دستورالعمل ها و تفاهم نامه هاي في مابين مورد بررسي قرار گرفت.

لازم به ذكر است برنامه ملي خود مراقبتي مشتمل بر 4 رويكرد خودمراقبتي فردي، خودمراقبتي سازماني، خودمراقبتي اجتماعي و خودياري است. گروه هدف طرح سفيران سلامت دانش آموز، دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهري هستند و از هر كلاس درس 3 نفر از دانش آموزان بعد از گذراندن دوره هاي 16 ساعته آموزش هاي عمومي بر اساس سرفصل هاي ارائه شده توسط مجري برنامه، به عنوان سفير سلامت مدرسه و كلاس خود فعاليت خواهند كرد.

سرفصل هاي عمومي كه سفيران سلامت در دوره هاي آموزشي آن شركت خواهند كرد شامل مفاهيم خودمراقبتي، تغذيه و زندگي سالم، خواب خوش شب، حل مسئله، تفكر سالم، مديريت خشم، استرس و سلامتي و سلامت روان خواهند بود.

اين سفيران با همكاري ساير اعضاي گروه نسبت به انتقال مطالب آموخته شده به ساير دانش آموزان، تهيه محتوي و مطالب آموزشي با استفاده از روش هاي نوين و اطلاع رساني و فعاليت در جهت گراميداشت مناسبتهاي بهداشتي خواهند پرداخت. همچنين بر نحوه عرضه مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم مدارس و وضعيت ايمني، بهداشت و نظافت محيط مدارس نظارت خواهند كرد.

در پايان مقرر گرديد جلسه توجيهي كميته اجرايي و تيم آموزشي برنامه در شهرستان هاي استان با شركت اعضاي كميته اجرايي طرح مشترك و با حضور مسئولين واحدهاي آموزش سلامت، بهداشت مدارس، سلامت روان و تغذيه شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان هاي استان برگزار گردد. مطابق اين برنامه در آينده نزديك، شاهد فعاليت سفيران سلامت دانش آموز در سطح آموزشگاههاي سراسر استان خواهيم بود.

 

برنامه ملي خودمراقبتي مدارس، در مركز بهداشت استان مازندران برگزار گرديد.
Powered by DorsaPortal