معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
تاریخ: 1394/12/02 تعداد بازدید: 74
جلسه هماهنگي و آموزشي كميته هاي اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس در مركز بهداشت استان برگزار گرديد.
در راستاي اجرايي كردن برنامه ملي خودمراقبتي به عنوان پنجمين برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، جلسه هماهنگي و آموزشي كميته هاي اجرايي و آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس (طرح سفيران سلامت دانش آموز) با .....

جلسه هماهنگي و آموزشي كميته هاي اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس در مركز بهداشت استان برگزار گرديد.

روابط عمومي مركز بهداشت استان مازندران:

در راستاي اجرايي كردن برنامه ملي خودمراقبتي به عنوان پنجمين برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، جلسه هماهنگي و آموزشي كميته هاي اجرايي و آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس (طرح سفيران سلامت دانش آموز) با حضور مسئولين استاني ،كارشناسان اداره سلامت و تندرستي اداره كل آموزش و پرورش و ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي استان، كارشناسان مسئول واحدهاي آموزش سلامت، بهداشت مدارس، تغذيه و سلامت روان شهرستان و استان در معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت: سلامت به عنوان ارزش فردي و اجتماعي يكي از مهمترين و ابتدايي ترين حقوق و نيازهاي حيات بشري است و دستيابي به بالاترين سطح ممكن آن از اهداف اجتماعي تمام دولت ها است.

دكتر نادر آهنگر افزود:از ميان گروههاي مختلف جامعه سلامت دانش آموزان از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه به عنوان آينده سازان و يكي از منابع انساني هر جامعه در ارتقاي سلامت خود و انتقال مفاهيم سلامتي به ديگران نقش ويژه اي دارند.

وي اظهار كرد:محيط هاي آموزشي مي توانند مهمترين محل انجام مداخلات بهداشتي باشند و محل مناسبي براي سنجش اثربخشي اين مداخلات هم هستند. يكي از مهمترين راهكارها ارتقاي سلامت اين گروه اجراي پروژه هاي مبتني بر مشاركت فعال خود دانش آموز ، همسو با خانه، مدرسه، مراكز بهداشتي درماني و جامعه است.

مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز در اين خصوص گفت: برنامه ملي خودمراقبتي مشتمل بر 4 رويكرد خودمراقبتي فردي، خودمراقبتي سازماني، خودمراقبتي اجتماعي و خودياري است. گروه هدف طرح سفيران سلامت دانش آموز، دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهري هستند و از هر كلاس درس 3 نفر از دانش آموزان بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي بر اساس سرفصل هاي ارائه شده ، به عنوان سفير سلامت مدرسه و كلاس خود فعاليت خواهند كرد.

مهندس نامدار افزود: سرفصل هاي عمومي كه سفيران سلامت در دوره هاي آموزشي آن شركت خواهند كرد شامل مفاهيم خودمراقبتي، تغذيه و زندگي سالم، خواب خوش شب، حل مسئله، تفكر سالم، مديريت خشم، استرس و سلامتي و سلامت روان خواهند بود.

ايشان در ادامه خاطرنشان كرد:اين سفيران با نظارت مجري برنامه در هر مدرسه و همكاري ساير اعضاي گروه نسبت به انتقال مطالب آموخته شده به ساير دانش آموزان، تهيه محتوي و مطالب آموزشي با استفاده از روش هاي نوين و اطلاع رساني و فعاليت در جهت گراميداشت مناسبت هاي بهداشتي خواهند پرداخت. همچنين بر نحوه عرضه مواد غذايي در پايگاه تغذيه سالم و بوفه هاي مدارس، وضعيت ايمني، بهداشت و نظافت محيط مدارس نظارت خواهند كرد.

نامدار افزود:منبع آموزشي دوره هاي مذكور براي سفير كتاب هاي" راهنماي خودمراقبتي براي سفيران سلامت" است كه در دو نوع پسرانه و دخترانه تدوين و آماده ارائه است.همچنين كتاب "راهنماي جامع آموزش سلامت در مدارس" ويژه معلمان تدوين و در اختيار معلمان و مجريان برنامه قرار خواهد گرفت.

به گفته وي در اين طرح با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان و گروههاي سلامت خانواده، سلامت روان و واحدهاي بهداشت مدارس ، تغذيه و آموزش سلامت مركز بهداشت استان مازندران و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بابل 445 نفر مجري برنامه (از پرسنل آموزش و پرورش) و بالغ بر 10 هزار نفر سفير سلامت دانش آموزي از سراسر استان(مازندران و بابل) با هدايت و راهنمايي كميته هاي اجرايي و تيم هاي آموزشي هر شهرستان و پس از طي دوره هاي آموزشي شروع به فعاليت خواهند كرد.

در پايان اين جلسه مقرر گرديد در آينده نزديك، شاهد فعاليت سفيران سلامت دانش آموز در سطح آموزشگاههاي سراسر استان باشيم.

 

جلسه هماهنگي و آموزشي كميته هاي اجرايي برنامه ملي خودمراقبتي در مدارس در مركز بهداشت استان برگزار گرديد.
Powered by DorsaPortal