معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان
تاریخ: 1395/01/22 تعداد بازدید: 27
نتايج و دستاوردهاي برنامه سلامت نوروزي بازرسان بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رئيس مركز بهداشت استان مازندران گفت: برنامه بسيج سلامت نوروزي همه ساله از ابتداي اسفندماه لغايت 15 فروردين ماه سال بعد به مدت 45 روز با حضور فعال بازرسين بهداشت محيط از 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل در سراسر استان همراه با كشور اجرا ميگردد ....

نتايج و دستاوردهاي برنامه سلامت نوروزي بازرسان بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي مازندران

رئيس مركز بهداشت استان مازندران گفت: برنامه بسيج سلامت نوروزي همه ساله از ابتداي اسفندماه لغايت 15 فروردين ماه سال بعد به مدت 45 روز با حضور فعال بازرسين بهداشت محيط از 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل در سراسر استان همراه با كشور اجرا ميگردد كه اولويت اين برنامه نظارت بر مراكزتهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن عمومي حساس با هدف حفظ و ارتقاي سطح سلامت جامعه و مسافران نوروزي و ايمني آب و مواد غذايي و رعايت آيتم هاي بهداشتي در اينگونه اماكن به منظور كاهش و كنترل بيماريهاي مرتبط با آب و مواد غذايي ميباشد . در قالب اين طرح اكيپ هاي بازرسي بهداشت محيط صبح و بعد از ظهر بصورت ويژه مراكز تهيه و توزيع مواد غذائي و اماكن عمومي هدف اين طرح را با تاكيد بر رعايت بهداشت مواد غذايي ؛ بهداشت فردي ،بهداشت ابزار كار ،نظافت فردي ،كنترل آب مصرفي ،دفع صحيح فاضلاب و زباله ،عدم استعمال دخانيات مورد بازرسي قرار مي دهند .

به گزارش روابط عمومي دكتر محسن اعرابي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه اين طرح همه ساله با بكار گيري كليه توان بازرسي و نظارتي بهداشت محيط در ايام عيد در استان و سراسر كشور اجرا مي گردد افزود: در طول مدت 45 روز بازرسي ونظارت همكاران بهداشت محيط در سراسر استان تعداد 48848 مورد بازرسي از واحد هاي مراكز تهيه توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي شامل رستوران ها،قنادي ها وغيره بازديد بعمل آمده كه از اين تعداد 16488 مورد بازرسي مربوط به مكان هاي عمومي شامل هتل ها، مسافرخانه ها، مدارس و... بوده و از 82 اماكن بين راهي نيز بازديد بعمل آمده كه نتايج بازرسيهاي صورت گرفته در سامانه جامع مديريت بازرسي مركز سلامت ومحيط كار ثبت و درج شده و هم استانيها و مسافرين ميتواند از وضعيت بهداشتي رستورانها و اماكن بين راهي استان از طريق اپليكيشن مرتبط آگاهي يابند .در طي اين بازديد ها تعداد 187 مراكز تهيه توزيع و فروش مواد غذايي و 17 امكنه عمومي به دليل عدم رعايت موازين بهداشتي به دادگاه معرفي وپلمپ گرديد و از فعاليت آنها جلوگيري بعمل آمد .

وي اظهار كرد:همچنين در اين طرح 250 مورد از مواد غذايي سنتي و صنعتي مشكوك به فساد نمونه برداري بعمل آمده كه طي آن مواد غذايي غير قابل مصرف انساني از سطح عرضه جمع آوري و توقيف و معدوم گرديد و متخلفين به مراجع قضايي معرفي شدند .

نتايج و دستاوردهاي برنامه سلامت نوروزي بازرسان بهداشت محيط  دانشگاه علوم پزشكي مازندران
Powered by DorsaPortal