معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ: 1395/02/14 تعداد بازدید: 47
تفاهمنامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شهرداري ساري منعقد شد
جلسه كارگروه عملياتي نمودن تفاهم نامه ما بين شهرداري ساري و دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سالن جلسات شهرداري ساري تشكيل گرديد.

تفاهمنامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شهرداري ساري منعقد شد

جلسه كارگروه عملياتي نمودن تفاهم نامه ما بين شهرداري ساري و دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سالن جلسات شهرداري ساري تشكيل گرديد. در اين نشست طرفين در راستاي اجرايي نمودن تفاهم نامه ضمن مشخص نمودن اعضاي اصلي و ثابت كارگروه ، نسبت به تشكيل 3 كميته فرهنگي و آموزش ، خدمات شهري و اطلاع رساني اقدام نمودند. 

اين جلسه كه با حضور دكتر آهنگر معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ، دكتر برزگر رياست اداره بهداشت شهرستان ساري، مديران روابط عمومي و واحد آموزش دانشگاه، محبوب مدير طرح و برنامه شهرداري و مشاور و مسئول پيگيري ويژه شهردار ساري، نمايندگان معاونت هاي فرهنگي و خدمات شهري شهرداري صورت گرفت. در اين جلسه ،معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گفت:ابتدا بايد پلان عملياتي ويژه اي تدوين شده و در آن مفاد تفاهم نامه طبقه بندي گردد.

دكتر نادر آهنگر افزود : دانشگاه به دنبال ايجاد ساختارهاي سلامت محور و پروژه هاي شهر سالم است. در اين راستا آمادگي جهت آموزش دهندگي در حوزه هاي مختلف سلامت همانند مراكز مشاوره اي روانشناس باليني و نيز توسعه ارتقاء سواد سلامت جامعه دارد و به همين منظور تمايل به همكاري با دستگاه هاي مختلف اجرائي به خصوص شهرداري ساري دارد.

 دكتر عقيل عقيل  برزگر رئيس مركز بهداشت شهرستان ساري نيز با اشاره به اهميت آموزش و اطلاع رساني به شهروندان در حوزه سلامت ، گفت : شناخت فرصت ها و نقاط قوت طرفين مي تواند به گسترش و ترويج سبك زندگي سالم  و انتقال پيام هاي سلامتي به جامعه كمك شاياني كند و در اين بين شهرداري نقش پر رنگ وبه سزايي خواهد داشت كه مي بايست از حد اكثر پتانسيل آن استفاده نمود .

مدير طرح و برنامه نيز در اين نشست گفت: شهرداري ساري در راستاي سياست تعامل و همكاري دو جانبه با ديگر دستگاههاي اجرائي اقدام به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ، بهزيستي نموده است.

 محمد محبوب افزود:شهرداري ساري معتقد به مديريت واحد در حوزه هاي مختلف شهري است و به همين منظور جهت جلوگيري از موازي كاري و يا تكرار فعاليت هاي اجرايي در ديگر دستگاه ها و اتلاف منابع ، اقدام به انعقاد تفاهم نامه با ساير سازمان ها مي پردازد .

 

وي اظهار كرد: شهرداري با داشتن معاونت ها ، سازمان ها و سراي تداوم ، فرصت و ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه بسيار مناسبي بابت انجام امور مختلف در جهت هم افزايي با مجموعه هاي فعال در شهر است.شهردار محترم به لحاظ سبك مديريت جهادي مبتني بر تفكر و برنامه ريزي خواستار اجرا شدن مفاد تفاهم نامه في ما بين در راستاي توسعه متوازن مركز استان و پياده سازي مديريت واحد شهري به جهت هر چه بيشتر شدن فضاي تعامل و هم افزايي با ديگر سازمان هاست.

 مدير طرح و برنامه شهرداري و مشاور و مسئول پيگيري ويژه شهردار ساري خاطرنشان كرد:شهرداري آمادگي كامل خود بابت هر گونه همكاري در حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشكي خصوصا در زمينه اطلاع رساني، تبليغات و فعاليت هاي فرهنگي اعلام مي دارد.شهرداري در گذشته همكاري هاي خوبي در حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشكي مانند: Health club ( ايستگاه سلامت) و حوزه هاي بهداشتي داشته و تمايل ويژه به ادامه اين همكاري ها دارد.

   

 

تفاهمنامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران و شهرداري ساري منعقد شد
Powered by DorsaPortal