معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ: 1395/02/21 تعداد بازدید: 47
جشنواره ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي
بمناسبت روز ماما دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران جشنواره ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي و ارتقاي سلامت مادران و نوزاد برگزار مي نمايد .

دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار ميكند:

جشنواره ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي

بمناسبت روز ماما دانشگاه علوم پزشكي استان مازندران  جشنواره ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي و ارتقاي سلامت مادران و نوزاد  برگزار مي نمايد .

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي و مركزبهداشت استان مازندران ،دكتر رضا آگاه مديردرمان با اعلام سياست وزارت بهداشت در راستاي ارتقاي سلامت مادران، اظهار داشت : در راستاي و ابلاغ مقام معظم رهبري وتوسعه سياست هاي كلان و برنامه هاي وزرات بهداشت در ارتقاي سلامت مادران و نوزادان ، اشاعه و گسترش فرهنگ استفاده مادران باردار از زايمان طبيعي و بمناسبت روز ماما اين جشنواره برگزار ميشود .

دكتر آگاه ،پيشبرد اهداف نظام سلامت به خصوص ارتقاي سلامت مادران و كودكان را ازاهداف برشمرد و ابراز داشت :با ايجاد بستر مناسب فرهنگي ، نگرش ورفتار ها را در راستاي ارتقاي سلامت مادران و نوزادن  تغيير دهيم .

مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي مازندران  با اشاره به زايمان سزارين در استان اذعان داشت :  جشنواره بصورت نمادين  در جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي و تغيير باورها اجرا ميشود تا مزاياي زايمان طبيعي و فيزيولوژيك را براي ارتقاي سلامت مادران در استان تبيين كنيم .

آگاه با اشاره به حمايت از ترويج زايمان طبيعي سياست وزارت بهداشت است، افزود : در راستاي سياست وزات بهداشت درگسترش فرهنگ زايمان طبيعي و سلامت جمعيت تحت پوشش ،مراكزبيمارستاني دولتي و خصوصي ،تامين اجتماعي مراكز بهداشت  و خانه هاي بهداشت استان فعاليت ميكنند .

مدير درمان در ادامه گفتگو به برنامه هاي جشنواره و نمايشگاه اشاره نمود و گفت :تقدير و تجليل  ماماهاي نمونه استان مازندران  ،برپايي نمايشگاه دستاوردهاي برنامه ترويج زايمان طبيعي در بيمارستان هاي سراسر استان مازندران ، كلاس هاي آمادگي براي زايمان و توانمندسازي مادران، زايمان طبيعي و ارتقاي سلامت مادر و نوزاد، فرزندآوري ، عوارض سزارين ،شير دهي ،مشاوره تغذيه دوران بارداري از برنامه هاي جانبي اين جشنواره مي باشد.

جشنواره يكروزه ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي، ويژه مادران باردار و خانواده ها، از ساعت  8 صبح روز يكشنبه26 ارديبهشت ماه جاري تا 18عصر در سالن فرهنگ و ارشاد مازندران برگزار خواهد شد .

* قابل ذكر است .پنجـم مـاه مـي مصـادف بـا 15 ارديبهشـت، از سـوي سازمـان بهداشت جهاني و كنفدراسيون بين المللي مامايي به نام «روز جهاني ماما» نام گذاري شده است.

جشنواره ترويج و فرهنگ سازي زايمان طبيعي
Powered by DorsaPortal